Kommentar

Vill, villere, vergemål

Mot vergemålene er nordmenn vergeløse. En ny lov som skulle sikre samtykke har tydeligvis ikke virket særlig godt.

Tolga-saken har opprørt Norge. Jeg tror det er fordi den er et grelt eksempel på enkeltmenneskers møte med en stat som kjører over dem. Som deler ut diagnoser og tar fra folk retten til å fylle diesel for egne penger. Som ikke engang gidder å snakke med dem som blir fratatt sin psykiske helse og satt under økonomisk administrasjon.

I kjølvannet av Tolga-saken kom det frem at en rekke mennesker hadde fått diagnosen «psykisk utviklingshemmet» uten at de hadde blitt vurdert av spesialist. Mange fikk ikke engang vite om det. Brødrene Holøyen i Tolga var ikke alene.

les også

Tolga-ordfører til brødrene: – Unnskyld!

– Rimer ikke med intensjonen

De var heller ikke er alene om å ha blitt satt under vergemål uten samtykke. Bare i første halvår i år har nesten 1500 mennesker opplevd dette. Det er nesten halvparten av alle vergemål som ble opprettet.

Da den nye loven om denne ordningen ble innført i 2013, skulle det grunnleggende prinsippet være at alle vergemål i utgangspunktet krevde samtykke. Unntak kunne selvfølgelig gjøres for dem som ikke var i stand til å kunne gi det, for eksempel ved alvorlig demens, enkelte psykiske lidelser eller hvis man lå i koma.

les også

Slik skal Tolga-saken granskes

Jeg tviler på at så mange som nesten halvparten av de som mister myndighet over seg selv har slike tilstander. Det kan vi uansett ikke vite, fordi bare en liten andel av dem som blir «verget» mot seg selv, faktisk har snakket med dem som tar beslutningen.

Staten kan altså, uten å være i kontakt med deg, beslutte at du ikke får bestemme over egne penger eller ta andre sentrale avgjørelser i livet. Dette rimer ikke med intensjonen om samtykke i loven.

– Må gjøres opprydning

VGs avsløring tyder på at det kan være en vergemålsskandale under oppseiling. At man i flere år helt uten kontroll og forsvarlige rutiner har grepet inn i enkeltmenneskers liv. Noen ganger har det helt sikkert vært riktig å gjøre det, men vi kan ikke ha en stat som forvalter så store inngrep i menneskers liv uten forsvarlige rutiner og kontroll. Det må gjøres en stor opprydning.

Vi vet at Magnus Holøyen fikk opphevet sitt vergemål da prosessen ble kjent og de som hadde ansvaret så ham på tv. Vedtaket mot ham tålte ikke dagens lys, det var et skandaløst vergemål som aldri skulle vært ilagt.

Nå viser det seg at prosessen som satte Magnus Holøyen under administrasjon ser ut til å være normalen i en rekke vergemålssaker. Så hvor mange har lidd samme skjebne?

Det vet vi ikke før hvert eneste vergemål er gjennomgått på nytt. Det må skje. Det kan ikke være slik at det er enkeltmenneskers ansvar å innlede lange prosesser mot det offentlige for å rette opp urett. Staten selv har fått flere klare indikasjoner på at den kan ha begått urett, og den må gå foran for å rydde opp.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder