NORSK MAT: – Jeg er sikker på at betalingsviljen blant nordmenn er der, ved at vi formidler historien bak produktene våre og hvor unik den norskproduserte maten er, skriver Kolbjørn Frøseth. Foto: Tommy Ellingsen

Debatt

Norsk mat må bli dyrere!

Jeg håper at et samlet landbruk snart våger å ta mer skikkelig betalt for den flotte maten vi produserer.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

KOLBJØRN FRØSETH, eggprodusent og styreleder i Norsk Fjørfelag

I sitt debattinnlegg i VG 28. mai løfter matjournalist Yngve Ekern opp et tema som det snakkes altfor lite om i det offentlige rom. Som eggprodusent, og styreleder i Norsk Fjørfelag, er jeg langt fra enig i alt han ytrer i innlegget, men avslutningsvis skriver han noe som det er verdt å merke seg: «Vi er nå flere som ønsker at bøndene skal stille større krav. Det vil si slakkere krav til dyrene, større krav til oss som gjerne vil betale for at det vi spiser og drikker skal være helsebringende for både mennesker og dyr.»

les også

Les matskribent Yngve Ekerns kronikk: «Et hardkjør for dyrene»

Jeg håper at et samlet landbruk snart våger å ta mer skikkelig betalt for den flotte maten vi produserer. Jeg er sikker på at betalingsviljen blant nordmenn er der, særlig hvis vi i enda større grad formidler historien bak produktene våre og hvor unik den norskproduserte maten er. Det er et tankekors at vi i Norge bare bruker i underkant av 11 prosent av inntekten på noe så viktig som mat! Noen anser lave utgifter på mat som et mål på hvor «bra» vi har det i Norge. Men er svaret så enkelt?

«Best på pris.» «Vi gjør Norge billigere.» «Vi gir oss aldri på pris.» «Bare lave priser.» «Kjapt, trygt og billig.» Jeg tror at det enorme fokuset blant dagligvarekjedene om å være billigst mulig vil få enda større konsekvenser fremover. De som betaler prisen er mine kolleger, vi bønder, vi som lever av å produsere norske matvarer. Fremtiden i våre hender har vist hvordan prisjaget medfører utnyttelse av fattige bønder i utlandet, men dette gjelder også i aller høyeste grad oss norske matprodusenter.

les også

Dale åpnet lommeboken for bøndene: Enighet om årets oppgjør

Vi som er bønder og matprodusenter har et viktig samfunnsoppdrag. Stortinget har bestemt at hensikten med norsk landbruk er matsikkerhet: å sikre nordmenn tilgang på norskprodusert mat. Vi har tatt på oss denne jobben med det aller største alvor, men jeg våger å påstå at det i bunn og grunn et felles ansvar å sikre mat til folket. Man kan få inntrykk av at staten ”gjør bonden en tjeneste” ved å tildele en viss del av bondens inntekt over statsbudsjettet. Men er det virkelig sånn?

Bondens inntekt er sammensatt av to ulike kilder: prisen bonden får for produktene sine, og beløpet staten tilfører over statsbudsjettet. Ifølge tall fra jordbrukets totalregnskap ble 70 prosent av inntektene i landbruket hentet ut av markedet via salg av produktene. I 2017 var altså kun 30 prosent av inntekten i landbruket hentet fra statsbudsjettet. I denne sammenheng bør de positive ringvirkningene matproduksjon medfører nevnes. I følge rapporten til Norsk Landbrukssamvirke (publisert januar 2018) tilfører den samvirkebaserte matindustrien 40 milliarder i verdiskaping og 56 000 årsverk, fordelt over hele landet. Bønder som ikke er tilknyttet samvirkebedriftene er ikke med i disse beregningene, og de reelle tallene er derfor betydelig høyere. Jeg skulle ønske enda flere visste at vi bønder er betraktelige bidragsytere til statskassen.

Det koster å være bonde. Jeg tror det er få som er klar over at vi bønder er selvstendig næringsdrivende, og at vi derfor har behov for en viss inntekt om vi skal kunne eksistere. De tidligere omtalte tallene fra NIBIOs rapport demonstrerer tydelig at vi matprodusenter blir stadig mer avhengige av å hente ut inntekta vår fra markedet; forbrukerne må altså belage seg på å betale mer for våre produkter. Storsamfunnet, via statsbudsjettet, vil ikke lenger betale prisen for å opprettholde produksjon av god, trygg og norsk mat.

les også

Astrid Meland kommenterer: Det norske fleskeberget

Hvis Stortinget og folk flest ønsker at vi matprodusenter skal fortsette å forsyne landet med trygge råvarer, må alle innse at vår økonomi må bedres. Årlige forhandlinger med staten blir for uforutsigbart for bønder som har tatt sats og investert store summer i driftsbygg, teknologi og utstyr som er nødvendig for å kunne produsere mat. Bønder har i liten grad mulighet til å tilpasse seg marked/etterspørsel, og har derfor ingen mulighet til å påvirke inntekten sin i så måte. Bøndene er altfor avhengig av beslutninger tatt langt over hodet på dem. Hvis vi skal komme dit alle festtaler og styringsdokument vil ha oss, må vi lete etter muligheter i markedet. Dette innebærer høyere pris på norskprodusert mat i butikken, noe jeg er sikker på at de norske forbrukerne er villige til å betale for.

Ikke ta oss matprodusenter for gitt. Det er ingen selvfølge at vi klarer å sikre trygg mat i fremtiden. Allerede er ca 60 prosent av maten vi spiser i Norge importert. Jeg håper at Yngve Ekerns innlegg kan føre til at vi får en skikkelig samfunnsdebatt om mat, kvalitet, dyrevelferd og pris.

Ikke for at matbaronene skal få tykkere lommebøker, men at vi matprodusenter skal kunne fortsette å sikre forbrukeren kortreist, trygg norsk mat også i fremtiden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder