ENERGIFORBINDELSE: – Vi sikrer en god balanse mellom behovet for å utnytte norsk og europeisk kraftproduksjon, samtidig som norske forbrukere og norsk industri har ren og sikker energi til en lavere pris enn ellers i Europa, skriver Auke Lont. Foto: Statnett

Debatt

Derfor bygger vi kabler til Europa

Statnett legger nå første del av det som skal bli verdens lengste undersjøiske strømkabel, mellom Norge og England. Den vil gi utveksling av kraft mellom to helt ulike strømsystemer, og vil bidra til et mer klimavennlig energisystem og sikker strømforsyning.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

AUKE LONT, konsernsjef i Statnett

Vi står midt i en grunnleggende forvandling når det gjelder energibruken. Uten betydelige endringer i energisektoren er det umulig å nå togradersmålet i Paris-avtalen. Det å utnytte strøm på nye og bedre måter vil være en viktig del av skiftet. Allerede ser vi en voldsom endring i den norske bilparken, og nå begynner også tungtrafikken å se på elektriske løsninger. De første el-fergene er i drift på Vestlandet, og alt fra elektrifisering av oljeinstallasjoner til grønne datasentre bidrar også til at fremtiden er elektrisk.

Strømnettet og kabelforbindelsene er sentralnervesystemet i et fornybart energisystem. Det betyr også at vi som har ansvar for strømmens infrastruktur må gjøre vår del av jobben. Vi må sikre at det alltid er nok strøm til stadig flere bruksområder, samtidig som kullkraft, kjernekraft og til slutt gasskraft fases ut og legges ned mens vindkraft og solkraft fases inn. Å drifte strømnettet og kraftsystemet har alltid vært en balansekunst, men nå blir linen enda strammere.

les også

Så lang tid tar det før solceller lønner seg

Pluss content

En viktig løsning på denne nye situasjonen ligger i å utnytte felles ressurser bedre. Om det blåser lite i Storbritannia, kan det fortsatt blåse mye i Danmark eller sola kan skinne i Tyskland. Er det lite forbruk i Danmark en vinterdag, kan det være nye kulderekorder i Norge. Da er det nyttig å kunne frakte strøm fra områdene som har mer enn de behøver til områder som trenger mer enn det som kan lages lokalt. Det er lønnsomt og fornuftig å knytte land sammen, det samme vi gjør innenfor hvert enkelt land når strømmen fraktes mellom landsdelene.

I Norge er vi i en helt spesiell situasjon med rundt 50 prosent av magasinkapasiteten i Europa. Når vi trenger mye strøm kan vi slippe vann fra magasinene og produsere mer. Når behovet er mindre kan vi la vannet ligge. Råvaren til norsk vannkraft kommer i form av regn og snø fra himmelen. Før oljen var dette klimatiske lykketreffet den viktigste årsaken til norsk industribygging og utvikling. Slik vil det være også i fremtiden, også fordi nedbørsmengden har økt med ca. 20 prosent de siste hundre årene. Norsk kraftintensiv industri vil fortsatt ha tilgang til ren og sikker strømforsyning, også etter at Statnetts nye kabler er satt i drift. Vi kan eksportere kraftoverskuddet, men ikke mer. Ny fornybar kraft fra vindparker, småkraft og tradisjonell vannkraft sikrer at vi over året vil ha kapasitet i Norge både til å bruke mer strøm selv og utveksle mer med andre.

les også

Klar for stortings-comeback: Støtter MDGs Acer-ja

En rekke faktorer vil påvirke strømprisen fremover. Høyere priser på kull og gass samt CO2-utslipp vil gi høyere strømpris i hele Europa og dermed i Norge. Det vil være overskudd av kraft i Norge, og to nye kabler vil gi en begrenset økning i strømprisen. Anslagene varierer fra 1-2 øre/kWh til 5-6 øre/kWh, avhengig av hvilke forutsetninger man bruker. Men alle analyser viser at prisen i Norge uansett vil ligge under prisen i andre europeiske land. Norsk industri kan derfor fortsatt få sikker og fornybar energi til en lavere pris enn ellers i Europa.

Samtidig sikrer forbindelsene til utlandet at norsk kraftproduksjon blir mer verdt, spesielt i deler av året der prisen ellers kunne stupt mot null. Norske kraftprodusenter er stort sett eid av det offentlige, og verdiskapingen sikrer viktige inntekter for norske kommuner, fylkeskommuner og staten. Tilknytning til andre land er også viktig for å sikre at det er strøm i kontakten til enhver tid, også de gangene det har regnet lite og vinteren er kald. På de kaldeste dagene i vinter økte strømprisen, men betydelig import av vindkraft fra Danmark bidro til lavere pris enn den ville vært uten danmarkskablene.

Handelsinntektene fra de nye kabelforbindelsene til Tyskland og England vil også over tid bidra til å redusere nettleien her hjemme. De kabelforbindelsene vi allerede drifter mot Danmark og Nederland har vært meget lønnsomme for Norge, og er allerede tilnærmet nedbetalt.

les også

Søviknes avventer høring om omstridt kraftkabel

Det er altså flere gode grunner til at vi i disse dager ser starten på den første forbindelsen mellom norsk og britisk kraftsystem, og at vi samtidig bygger en tilsvarende strømkabel til Tyskland.

Det handler om å sikre et bærekraftig og sikkert kraftsystem til midten av dette århundret og forbi. Med disse to kablene har vi sikret en god balanse mellom behovet for å utnytte norsk og europeisk kraftproduksjon, samtidig som norske forbrukere og norsk industri har ren og sikker energi til en lavere pris enn ellers i Europa.

Det er en god løsning for fremtidens strømnett og utnyttelsen av norske kraftressurser, for å legge til rette for å nå klimamålene med lavere utslipp fra energibruk og for å bidra til de stadig sterkere kravene til forsyningssikkerhet norske forbrukere vil være avhengig av i en elektrisk fremtid.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder