LIDELSE: Afrikanske flyktninger ved Tariq Al-Marat utenfor den libyske hovedstaden Tripoli. Foto: TAHA JAWASHI / AFP

Debatt

Å stenge mennesker ute er ingen løsning

Å hindre mennesker på flukt tilgang til Europa, ser ut til å være Sylo Tarakus (VG 12/5) foretrukne løsning. Dessverre er erfaringen så langt at slike avtaler fører til brudd på flyktningers rettigheter.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

ANN-MAGRIT AUSTENÅ, generalsekretær i NOAS

Ann-Magrit Austenå. Foto: NOAS.

Internasjonale løsninger må ikke undergrave retten til å søke beskyttelse og tilgang til flyktningstatus. Taraku siterer et ordtak som sier at idealismen øker proporsjonalt med avstanden til problemene. Implisitt mener han dette kan utlegges som at realismen øker med nærheten til problemene. Det er ganske sikkert riktig. Men det kan dessverre også se ut til at likegyldigheten øker proporsjonalt med avstanden til problemene.

EU-Tyrkia avtalen ble inngått i mars 2016 for å begrense ankomstene av asylsøkere fra Tyrkia til Europa. Ifølge avtalen kan asylsøkere sendes tilbake fra Hellas til Tyrkia uten å få asylsaken vurdert i Europa. I avtalen anses Tyrkia som et trygt land å returnere asylsøkere til, til tross for at Tyrkias asylsystem har store mangler og det er høyst tvilsomt om asylsøkere som returneres til Tyrkia vil få rettssikkerheten ivaretatt. Tyrkia anerkjenner kun Flyktningkonvensjonen som gjeldende for flyktninger fra Europa – ikke for flyktninger fra naboland som Syria. Syrere får derfor ikke flyktningstatus i Tyrkia.

les også

Sylo Taraku: Asylordningen må legges om

Bare måneder etter at EU-Tyrkia-avtalen ble iverksatt, ble et mislykket kuppforsøk mot president Recep Tayyip Erdoğan slått ned, og landet har siden vært i unntakstilstand. En rekke advokater, menneskerettighetsaktivister, politifolk, lærere, studenter og mediefolk er fengslet. Tyrkere var i 2017 den tredje største gruppen asylsøkere til Norge, etter syrere og eritreere. Rundt 90 prosent av dem som har fått sin søknad om beskyttelse behandlet, får opphold. 

FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, får ikke drive flyktningleirer i Tyrkia. Internasjonale flyktningeorganisasjoner som arbeider i landet innenfor rammene av EU-Tyrkia-avtalen, opplever at medarbeidere har blitt fengslet og at tyrkiske myndigheter legger strenge begrensninger på deres mulighet til å informere om sin arbeidssituasjon og situasjonen for flyktningene. Noe som bidrar til at europeisk offentlighet ikke vet så mye om dette eller hvordan deres skattepenger anvendes i Tyrkia.

les også

Løsningen på flyktningkrisen kan ikke være å omgå folkeretten

I Libya hindres mennesker på flukt videre reise til Europa, og voksne og barn holdes i interneringssentre under inhumane forhold. Europeiske land er med på å finansiere dette, gjennom bevilgninger til libyske myndigheter. 

Libya har ikke undertegnet Flyktningkonvensjonen. Libyske myndigheter har ikke kontroll over eget territorium, og kan ikke eller vil ikke forhindre umenneskelig behandling av flyktninger og migranter. 

Menneskesmugling er lønnsomt og fortsetter fordi Europas yttergrenser stenges for mennesker på flukt. Politiske ledere er ikke villige til å samarbeide om flere trygge og lovlige veier til Europa. Menneskesmugling vil ikke forsvinne, så lenge det eksisterer et behov for beskyttelse, gjenforening med nær familie, og unge mennesker ikke ser håp for arbeid og fremtid i eget land. 

les også

Arbeiderpartiet henter inspirasjon i Danmark: Åpner for asylmottak i Afrika

Bedre internasjonale løsninger for flyktninger må bygge på tre forhold: Respekt for FNs flyktningkonvensjon og retten til å søke beskyttelse, trygge reiseveier, og internasjonalt samarbeid. Flyktningkonvensjonen er et rammeverk med minimumsstandarder. Det er stort handlingsrom innenfor konvensjonen til å finne bedre internasjonale samarbeidsløsninger. Forutsetningen er politisk vilje.

Å gjemme oss bak avtaler som øker avstanden til problemene, men som i realiteten innebærer å frata mennesker retten til å søke beskyttelse, er ikke løsningen.

Heller ikke å betale andre for å behandle mennesker på flukt – i strid med Flyktningkonvensjonen – og mene det er greit, bare fordi det skjer utenfor Europa.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder