Foto: Johannessen, Sara

Leder

Mindre kriminalitet

Sommeren 2018 ble ifølge politiet den roligste på mange år i Groruddalen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Nedgangen i ungdomskriminaliteten i alle bydelene tilskrives en tiltakspakke fra Oslo kommune, samt forsterket samarbeid mellom kommunen og politiet.

Med en økonomisk ramme på 49 millioner kroner har pakken gjort det mulig for bydelene i Groruddalen å gi barn og unge tilbud om jobb og fritidsaktiviteter i sommermånedene. I bydel Grorud fikk 120 ungdommer sommerjobb, ifølge NRK; noen arbeidet som aktivitetsledere, andre i barnehage, på sykehjem eller i butikk. I bydel Alna fikk 122 unge sommerjobb.

les også

En politikk for utsatte områder

Parallelt har politiet i Groruddalen fått 30 nye ansatte som først og fremst skal jobbe forebyggende. Det er en god strategi. Tilstedeværelse, synlighet og tilgjengelighet skaper relasjoner og tillit. Som politiførstebetjent Tom André Christiansen ved Stovner politistasjon enkelt og greit slår fast overfor Dagsavisen: «Det fungerer».

les også

Ikke tøm politiets verktøykasse

Han mener det er en klar sammenheng mellom nedgangen i kriminalitet og økte ressurser i kombinasjon med gode tilbud for ungdom og et godt tverrfaglig samarbeid. I likhet med politiførstebetjenten tror heller ikke vi at dette i seg selv er en såkalt «quick fix» hva problemene i Groruddalen angår. Men vi mener det likevel er godtgjort at mange av de sosiale utfordringene henger sammen med fravær av tilbud, aktiviteter og jobb i ungdomssegmentet. Slik har kommunes krisepakke vært en suksess.

les også

Tidligere barneraner Nahom Daniel: Gjengkulturen er blitt ondere

Pluss content

16 millioner kr. ble kanalisert til strakstiltak i sommer, blant annet for å få unge i jobb, mens ti millioner skal gå til fysisk opprusting av fritidsklubber og innkjøp av nytt utstyr. I tillegg er det avsatt inntil 15 millioner kr. til tiltak overfor unge kriminelle gjengangere. De er ikke mange, men gjør dessverre mye ut av seg. Registrerte gjengangere utgjør knappe tre promille av et kull på 50 000 barn og unge mellom 10 og 17 år. Til gjengjeld sto disse 151 personen for mer enn en tredjedel av all den registrerte kriminaliteten for aldersgruppen.

Fra enkelte hold på den politiske høyresiden ble det tidligere i år fremsatt kritikk mot Oslo kommune og byrådet for at de med denne tiltakspakken har valgt en strategi som «premierer ungdomskriminelle». Det er en underlig og temmelig fordomsfull tilnærming til en kompleks sak. Vi er tvert imot enige med politiet som mener at innsatsen har vært god og virkningsfull. Investeringer i forebygging gir alltid en rimeligere sluttsum enn totalkostnadene av å reparere det ødelagte.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder