Når advokaten selv blir kriminell

Amir Mirmotaharis forsøk på å fjerne et vitne fra en rettssak er en advokatskandale av dimensjoner. Den rammer et avgjørende prinsipp i den norske rettsstaten.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Forsvarsadvokater er grunnlaget for hele strafferetten. De som er tiltalt for forbrytelser er ikke pålagt å snakke sant om det de har gjort. En forsvarer skal jobbe for å få sin klient frikjent, lojaliteten skal ligge hos den han eller hun forsvarer.

Forsvarerrollen kan være krevende, mange advokater har som levebrød å fremme interessene til mennesker som har påført andre skade og smerte. Å kjempe for sin klient er kjernen i forsvareroppdraget. Men ikke med alle midler.

Mirmotaharis ønske om å få bortført og dopet ned et voldtektsoffer for å få sin klient frikjent har ikke noe med forsvarergjerningen å gjøre. Det er det motsatte av rettsstat og rettferdighet, og det er en handling som kan skade hele forsvarsadvokatinstituttet. Det er allerede under press. Politi og påtalemyndighet har drevet avlytting og kommunikasjonskontroll av norske advokater som er mistenkt for kriminalitet. Advokater som Mirmotahari senker terskelen for at staten kan bryte seg inn den fortrolige dialogen mellom advokater og klienter. Det innskrenker rettsstaten. Advokat Mirmotahari er gjennom det han har gjort en trussel mot alle andre norske advokater.

Det som blir avslørt i lydbåndene er også en iskald kynisme. Voldtektsofferet som skulle bortføres og dopes er i en gruppe mennesker som allerede har svakt rettsvern. Den livsfjerne norske narkotikapolitikken gjennom mange år har skapt en liten samfunnsklasse som er dømt til å leve omtrent på gaten. De får sjelden den beskyttelsen og det rettsvernet som vi andre nyter godt av. Mange nordmenn med tunge rusproblemer er definert som kriminelle og lever i brutale miljøer der vold og overgrep er hverdagen.

Å være fornærmet i en voldtektssak er i seg selv en stor påkjenning. For mennesker med så store helseproblemer som kvinnen VG forteller om, må det være ekstra belastende. Forsøket på å holde henne unna rettssalen ved å påføre henne enda et overgrep er så grunnleggende ondt og følelseskaldt at det er vanskelig å fatte.

Les hele saken her: Oslo-advokat bestilte kidnapping av voldtektsoffer

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder