Leder

VG mener: Taxfree til Polet

Som eneste land i verden har Norge et system med subsidiert spritsalg på flyplasser, hvor forretningsreisende og passasjerer til og fra utlandet premieres med billig brennevin for å holde liv i det regionale kortbanenettet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Foruten å gjøre den velstående Hamburg-familien Heinemann enda rikere, er taxfree-ordningens funksjon å delfinansiere driften av norske småflyplasser.

"Heller enn å belønne de som reiser ofte kunne myndighetene i stedet gjøre det litt billigere for folk flest å handle på polet.

Alle partier på Stortinget, bortsett fra Frp, mener denne eiendommelige kryssfinansieringen er prinsipielt betenkelig. Høyre også, men har valgt å legge seg på en videreføringslinje for husfredens skyld. Hva eierne får ut av dette er i og for seg ikke poenget, men den tyske privataktøren bidrar til å uthule Vinmonopolets legitimitet som alkoholpolitisk regulator.

I likhet med det svenske Systembolaget driver Vinmonopolet på dispensasjon fra EU/EØS-regelverket om fri flyt av varer og tjenester. Dersom norske myndigheter mener at Vinmonopolet som virkemiddel er verdt å hegne om, er det problematisk å forsvare dagens taxfreehandel slik den praktiseres.

VG mener: Taxfree bør avvikles

Som en ubyråkratisk måte å innføre mindre mengder alkohol i et ellers strengt omsettings- og tilgjengelighetsregime, har taxfree-ordningen hatt en viss legitimitet. For folk flest har «kvoten» vært en bonus på toppen av en etterlengtet sydentur. Men tiden er en annen. Det finnes ingen rasjonelle argumenter for å opprettholde et avgiftsfritak som først og fremst kommer jobbreisende med firmabetalte billetter og de mest velstående til gode.

Vi mener at hele ordningen burde avvikles og erstattes med forutsigbare overføringer til kortbanenettet via statsbudsjettet. Statens provenytap fra dagens taxfree tilsvarer omtrent dette beløpet. Heller enn å belønne de som reiser ofte kunne myndighetene i stedet gjøre det litt billigere for folk flest å handle på polet. Det kunne også gi gunstige utslag for grensehandelen.

Tom Staavi kommenterer: Fjern taxfree, senk polprisen

Etter alt å dømme er det nå flertall på Stortinget for å utrede taxfreehandelen av alkohol med tanke på å overføre den delen av tollfrisalget til Vinmonopolet. Det er tross alt en løsning som ivaretar begrunnelsen for monopolordningen.

Vinmonopolet er en god ordning som ivaretar publikums krav til kvalitet, produktutvalg og tilgjengelighet på en måte som stimulerer til fornuftig alkoholbruk.

* * *

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder