RESTRIKSJONER: Norske elever må få arbeidsro i klassen. Både mobiltelefoner og uvettig PC-bruk i klassen er uheldig for læring. Problemene er ikke forbeholdt Norge, også i andre land sliter elevene med det samme. Her blir en fransk student avkrevd mobilen i klasserommet. Foto:Fred Dufour,Afp

Leder

Mobilbruk i skolen

Barn og unge trenger arbeidsro for å lære og for å prestere. Den får de ikke når de stadig blir avbrutt i klasserommet av meldinger på mobilen, og fordi de stadig sjekker Facebook og Snapchat.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Ny forskning bekrefter det mange allerede har fryktet: Elevenes mobilbruk i klasserommet påvirker skoleprestasjoner. Særlig de svakeste elevene blir hardest rammet av det konsentrasjonstapet flittig bruk av mobiltelefon medfører. Studien som er publisert av den anerkjente London School of Economics and Political Science slår fast at mobilforbud fører til bedre karakterer hos elevene. De lavest presterende elevene viste en dobbel så høy fremgang som snittelevene, etter at et mobilforbud ble innført i klassen.

Les mer: Mobil-forbud ga bedre karakterer

Det er neppe store forskjeller mellom norske og britiske skoleelever. Funnene i studien kan derfor også overføres til norske forhold. Barn og unge trenger arbeidsro for å lære og for å prestere. Den får de ikke når de stadig blir avbrutt i klasserommet av meldinger på mobilen, og fordi de stadig sjekker Facebook og Snapchat. Derfor må lærere og skoler i større grad forby bruk av mobiltelefoner, mens undervisning pågår. Forbudet bør håndheves strengt og mobiler inndras om ikke reglene for bruk følges.

Ikke bare er mobilen en forstyrrelse for den enkelte elev, men den kan også føre til dårlig kommunikasjon mellom elever. Å tilegne seg sosial kompetanse er like verdifullt som å tilegne seg akademisk kompetanse. Skolen skal være en arena hvor man lærer samspill med andre mennesker. Det går tapt når barn og unge sitter med hver sin mobiltelefon og sender hverandre Snapchat-bilder fremfor å snakke med hverandre. Skolen bør være et pusterom fra sosiale medier.

VG tror likevel ikke på et nasjonalt forbud mot mobilbruk i skolen. Den enkelte skole og den enkelte lærer må selv avgjøre hva som fungerer best for deres elever. Det er heller ikke riktig å totalforby mobilen i hele skoletiden. Hva elevene gjør i friminuttene bør ikke skolen legge seg oppi. Om de ønsker å sjekke statusoppdateringer på Facebook, bør de få lov til å gjøre det. Det viktigste er læringsklimaet i selve klasserommet.

PC er en integrert del av den norske undervisningen. Men også her må det vises klokskap og edruelighet. PC og internett må bare brukes der det har konkret pedagogisk hensikt. Mobilen blir brukt til alt annet enn skolearbeid og bør kreves avslått i klasserommet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder