VIL UTREDE KLIMARISIKO: Miljøminister Vidar Helgesen. Foto: Magnus Sandberg VG

Leder

Klokt om klimarisiko

Miljøvernminister Vidar Helgesen setter ned et ekspertutvalg som skal utrede det som kalles økonomisk klimarisiko.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Utvalget har et år på seg til å komme med risikovurderinger for staten og for norske selskaper. Helgesen nevner tema som ødeleggelse av infrastruktur på grunn av klimaendringer, samt overgangen til fornybar energi som går fortere enn ventet.

Fikk du med deg? Øya kan snart forsvinne - ønsker hjelp fra Trump

For miljøbevegelsen er en langvarig kamp kronet med seier. Og Helgesen gjør klokt i å få utredet klimarisiko. For dette er ikke lenger bare et miljøargument tilslørt som økonomisk rådgivning. Også finansnæringen regner på klimakostnader, for eksempel ved forsikring eller utlån av penger.

En rekke av de fysiske tiltakene som trengs, bør dessuten de fleste kunne samle seg om, til og med klimaskeptikerne. Det handler om å bygge solid infrastruktur som tåler mye vær. Vi fikk en påminnelse om klimarisiko på Sørlandet denne uken, og dessuten i den pågående orkansesongen i USA og Karibia. Milliarder av kroner er gått tapt. Og når dødelige orkaner rammer, handler det ikke bare om klima, men også om sterk byvekst i kystområder hvor det tidligere ikke bodde folk.

Les også: Helgesen signerte klimaavtale med Trump-kritiker

Det som vil bli mer kontroversielt i utvalgsarbeidet, er såkalt overgangsrisiko. Det handler om at verdien av norsk olje og gass trues av fornybar energi og teknologisk nyvinning, og at vi kan risikere å satse for mye på felt som ikke vil produsere før 10 - 15 år inn i fremtiden. Når dette argumentet ikke har like bred tilslutning, handler det om at det er arrogant å påstå at man er bedre til å vurdere risiko enn oljeselskapene, som har det som sin kjernekompetanse. Dessuten har advarslene vært mer preget av aktivisme enn av kjølige økonomiske analyser. For risiko er jo ikke noe vi for enhver pris må unngå. Tvert om. Risiko er kjernen i all finansiell aktivitet, der det å forstå og prise risiko er sentralt.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Men det kan være grunn til å komme seg opp av skyttergravene for å se på noen av rammevilkårene for oljenæringen og for annen industri. For det er like galt å trå på alle oljebremsene straks, som å love å pumpe opp hver eneste dråpe. Og nettopp derfor trenger vi et bredt sammensatt ekspertutvalg som gir oss et best mulig utgangspunkt til en styrt overgang. De må gjerne snakke om moral. Men de bør følge pengene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder