INSOURCING: – Arbeidet med offentlig overtakelse må starte nå slik at vi kan bygge videre på en luftambulansetjeneste som nå er en av verdens beste, skriver kronikkforfatterne. Foto: Jan Ovind

Debatt

Offentlig drift av luftambulansetjenestene!

Den alvorlige situasjonen for vår nasjonale luftambulansetjeneste er et direkte resultat av konkurranseutsetting av denne kritiske viktige samfunnstjenesten.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over to år gammel

Befolkningen over hele Norge er i dag i en situasjon hvor tilgang på ambulansefly er betydelig redusert. Dette kan få alvorlige konsekvenser for liv og helse. I Nord-Norge er vesentlige deler av akuttberedskapen betydelig redusert. Både i sør og nord rammer dette også transporter mellom sykehus, både de planlagte og de tidskritiske, livsviktige oppdrag som kuvøsetransporter av nyfødte med alvorlig hjertefeil og pasienter som må raskt til Rikshospitalet for organtransplantasjon eller til andre region- og universitetssykehus.

Den alvorlige situasjonen for vår nasjonale luftambulansetjeneste er et direkte resultat av konkurranseutsetting av denne kritiske viktige samfunnstjenesten. Det er politisk bestemt at den flyoperative delen av tjenesten skal drives av private selskap og være gjenstand for regelmessig anbudsutsettelse. Dette innebærer kontrakter med fly og helikopterselskaper for seks år med mulighet for inntil fire års forlengelse. Kontraktene omfatter både materiell (fly og helikoptre) og personell (piloter, redningsmenn og teknikere). Helsepersonellet, leger og sykepleiere, er ansatt i faste stillinger i de sykehus som har ansvar for å bemanne de ulike luftambulansebasene.  Denne delen av tjenesten er ikke utsatt for anbud.

les også

Luftambulansekrisen: Ikke plass til kuvøse i nye fly – frykter liv kan gå tapt

De fleste norske bil- og båtambulansetjeneste ble også drevet av private tilbydere. Storparten av tjenestene ble overtatt av det offentlige (insourcet) for ca. ti år siden og drives nå av helseforetakene som en del av spesialisthelsetjenesten. Ambulansebilene kjøpes inn etter offentlige anbud og tjenestene drives av sykehusenes ambulansetjenester. De ansatte har trygge arbeidsplasser med ryddige, regulerte og forutsigbare arbeidsforhold. I tillegg har denne insourcingen gitt en betydelig faglig utvikling i ambulansetjenestene.

Luftambulansetjenesten er en komplisert tjeneste med skarpt fokus på sikkerhet og samarbeid. Kontinuitet og ivaretakelse av personell og kompetanse er svært viktig. Anbudspapirene beskriver godt krav til materiell og formelle krav til personell som antall flytimer for piloter og medisinsk standard for redningsmenn. Det ble dessverre ikke gitt kredit for ervervet erfaring fra tjenesten. Grundig risikovurdering av et eventuelt bytte av operatør som følge av anbudsrundene har også manglet.

I den siste offentlige utredningen om akuttberedskapen i Norge, NOU 2015:17, konkluderte et samlet utvalg med følgende: «Luftambulansetjenesten er risikoutsatt, og denne samhandlingen er en forutsetning for en sikker gjennomføring av oppdragene. Utvalget mener at spørsmålet om offentlig drift bør utredes grundig

les også

Kronikk: Luftambulansen i Nord-Norge er i krise

Samhandlingen med operatøren de siste 1-2 årene før resultatet av anbudskonkurransen ble kjent, var preget av stor usikkerhet og fokus ble flyttet vekk fra oppgavene som skal løses på de enkelte oppdragene. Fagutviklingen stopper når operatørene og de ansatte har alt fokus på å vinne nye kontrakter i stedet for på systemarbeid og forbedringer innen dagens rammer.

Vi ser klart de negative følgende av at dagens erfarne og stabile operatør mister kontrakten.

Vi mener ervervet kompetanse må ivaretas.

Det som nå kan redde oss ut av krisen er klare signaler fra Storting og Regjering om at den offentlige luftambulansetjenesten skal være en trygg og sikker arbeidsplass hvor ansettelsesforholdene ikke er konkurranseutsatt.

Arbeidet med offentlig overtakelse må starte slik at vi kan bygge videre på en luftambulansetjeneste som nå er en av verdens beste. Det er personellet som arbeider i luftambulansetjenesten – både flyoperativt og medisinsk – som er den viktigste ressursen.

Det er en ressurs vi må ta vare på, og ikke konkurranseutsette!

Luftambulansebase Gardermoen:

Tone Raasok, seksjonsleder flysykepleiere

Liv Berit Stenseth, seksjonsoverlege, ambulansefly

Terje Strand, klinikkleder

Luftambulansebase Ålesund:

Frode Lindseth, flysykepleier, seksjonsleder

Boris Erwied, seksjonsoverlege

Kristen Rasmussen, avdelingssjef

Luftambulansebase Tromsø:

Heidi Hansen, seksjonsleder ambulansefly

Bård Stian Rannestad, medisinsk leder ambulansehelikopter

Frode Sørensen, avdelingsoverlege

Mads Gilbert, klinikkoverlege

Forfatterne er aktive som leger og sykepleiere i den statlige luftambulansetjenesten med lederstillinger

Mer om

 1. Luftambulansen
 2. Sykehus
 3. Helse
 4. Beredskap

Flere artikler

 1. Luftambulansekrisen: Tilbød piloter 40.000 kroner for å ha null sykefravær

 2. Ap og KrF vil pålegge regjeringen å finne en løsning i luftambulansestriden

 3. Presset Solberg om Luftambulansekrisen: – Situasjonen i dag er ikke tilstrekkelig

 4. Luftambulansesjef i intern presentasjon: «Politikken blir viktigere enn fornuften»

 5. Kjersti Toppe (Sp): Har problemer med å stole på Høie

Fra andre aviser

 1. Alle ambulansefly i Finnmark ute av drift på grunn av sykdom

  Aftenposten
 2. Opposisjonspartiene: – Annuller anbudet om luftambulansetjenesten

  Aftenposten
 3. Halvparten av luftambulansepilotene i Alta har sluttet

  Aftenposten
 4. SV: – Høie må bli på jobb til luftambulansekrisen er løst

  Bergens Tidende
 5. Høie forsvarte seg i Stortinget

  Aftenposten
 6. Luftambulansekrisen: «Tar du fyr i dag, bør du sørge for å gjøre det i en av de store byene»

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder