Foto: Roar Hagen

Debatt

En miljøverstings bønn: Stopp meg!

Som så mange andre velger jeg oftest bilen som transportmiddel - det går raskere, er rimeligere og mer komfortabelt enn å ta kollektivt. Faktisk velger jeg ofte alternativer som ikke er miljøvennlige.

PETTER LEVIN, velger.

Jeg faller for eksempel mer enn gjerne for fristelsene flyselskapenes gla’-reklame tilbyr. En rimelige helgetur til en europeisk storby eller late dager på en strand mange tidssoner unna – here I come! Hvorfor skulle jeg ikke det – det er billige turer og flyet går jo likevel?

les også

SV og Høyre: Årets guide til klimaskeptikerens juleselskap

Årsaken til at jeg ikke deltar på miljødugnaden er at jeg ikke gidder å være han som febrilsk øser båten med teskje mens resten av passasjerene fester så hardt at det blir hull i båten. Vi har valgt politikere til å bestemme over oss.

Dersom de mener at det skal være såpass dyrt å ta bussen, ja da forholder jeg meg til det og velger heller bil. Dersom de som skal styre ikke velger å øke flyskatten eller begrense flyreklamen selv om de vet flyvning fører til miljøskader, ja da slenger jeg teskjeen og kaster meg på festen jeg også.

Kloden vår er tross alt et felles ansvar. Det kan ikke bare være opp til de som holder seg til kortreiste ferier å ta ansvar, mens resten av Norge jobber med brunfargen på en eller annen playa?

Det er politikernes plikt å styre samfunnet, særlig når det krever modige og tøffe beslutninger. Dette er gjort bl.a. på forsvarspolitikken: Allmenn verneplikt ‘stjeler’ ett år av mange unges liv. Verneplikten er mye mer inngripende enn de klimatiltakene vi har sett vedtatt fra Stortinget og likevel virker det som politikerne kvier seg for å ta tøffe miljøgrep.

les også

Mørk realisme i Katowice

Først når miljøbyrden fordeles solidarisk og ikke overlates til den enkeltes samvittighet blir også jeg med å ta min del. 

Miljøkampen virker håpløs: Uansett hvor mye du kildesorterer, så blir FNs klimarapporter bare dystrere og dystrere: pol-isen smelter raskere, man kan nå nærmest gå tørrskodd over et plastbelagt Stillehav og snart er skjeggkre den eneste dyrearten vår livsstil ikke har greid å ta knekken på. 

Miljøproblemene blottlegger svakheter ved demokratiet. Det grunnleggende prinsippet i demokratiet er at de som blir berørt også velger de som skal ta beslutninger på deres vegne. De som i første rekke blir berørt av en ødelagt klode er imidlertid kommende generasjoner og de kan som kjent ikke stemme. I motsetning til de fleste andre politikkområder vil miljøproblemene kunne få irreversible konsekvenser. Stopp gjerne opp litt her og smak på det skremmende som ligger i ordene ‘Irreversible konsekvenser’.

les også

David Attenborough: – Hadde ingen tro på en karriere

Pluss content

En annen demokratisk utfordring i miljøkampen illustreres best med et eksempel: La oss si at du egentlig ønsker et samfunn tuftet på et bærekraftig miljø. Samtidig er du personlig mest tjent med lave flypriser til ditt feriehus i Spania. Hva skal du vektlegge mest når du stemmer? Det er noe som skurrer når noen stemmer for å få et bedre samfunn mens andre kun er drevet av egeninteresse. 

Demokratiet er i sin natur konsensus-orientert og mange politikerne vil nok kvie seg for å beslutte og upopulære men nødvendige klimatiltak som de kan bli straffet for ved neste valg. 

les også

Lan Marie Berg: – Stopp bompengesjokket E18!

Syretesten for et politisk system er om det greier å håndtere de utfordringer samfunnet til enhver tid står ovenfor. Demokratiet har til nå greid å løse disse bedre enn noe annet styresett vi kjenner til i historien. Vi ser altså nå at vi sliter når vi står ovenfor klimautfordringene.  

Dersom demokratiet ikke makter å håndtere vår tids største utfordring, så er vel dette en sterk indikasjon på at vårt lovlydige, demokratiske samfunn kanskje ikke rett og slett ikke er egnet for oppgaven? Det er pussig at selv når demokratiet så åpenbart sliter med å levere og selv med dens store svakheter, blir demokratiets spilleregler nærmest sett på som ukrenkelige.

les også

Beklager å ødelegge den gode julestemningen

Miljøutfordringene er alt for store og viktig til å overlates til miljøpartiene og deres støttespillere – her bør hele det politiske spekteret trå til. Uansett hvor på den politiske skalaen du befinner deg så kan du styrke politikernes trygghet til å treffe modige og nødvendige tiltak og dermed gjøre jobben de er valgt til å gjøre. 

Alle som ønsker å gi demokratiet en hjelpende hånd til å håndtere miljøkrisen vi er inne i og alle som ønsker å stoppe miljøverstinger som meg oppfordres til å skrive under oppropet ‘Gi politikerne ryggdekning for tøffe klimatiltak’ på opprop.net.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder