Frykt som strategi i foreldremarkedet

Angst og frykt driver foreldre til å kjøpe ting de egentlig ikke trenger. I USA har denne trenden vart lenge.

VG satte for en tid tilbake søkelyset på at helseangst drives frem av profittmotivet i private helsetjenester.

Denne trenden har vi sett lenge i USA. Men det er ikke bare sykdom som driver angsten vår.