SOVER PÅ JOBBEN: Heidar Olsson på Haugerud legesenter sover av og til på kontoret for å rekke alt jobben innebærer. Foto: Janne Møller-Hansen

Debatt

Det er krise i Helse-Norge, og pasienten er taperen

Har vi en helseminister uten tilstrekkelig innsikt i fastlegenes arbeidshverdag og kompetanse? Er det derfor han satser på feil kriseløsning?

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

HEIDAR OLSSON, fastlege.

Det er krise i Helse-Norge. Sykehusene strever.  Stadig flere oppgaver overføres til fastlegene, som allerede er svært overbelastet.  Mange leger jobber nå sju dager i uken for å holde tritt med alt arbeidet.  Dette til tross for at de har kuttet ned på pasientlistene.  En del fastleger har sluttet, og mange har signalisert at de ikke orker mer, hvis vi ikke tilføres flere leger og bedre arbeidsbetingelser. Naturlig nok er det få unge leger som vil inn i dette overbelastede yrket. Når legene ikke orker mer, vil det hele falle sammen.  Svært mange står i fare for å miste fastlegen sin. 

les også

Rapport: Bruker millioner på å hindre fastlege-kollaps

Det er min påstand at helseministeren ikke har skaffet seg god nok innsikt i fastlegekontorenes arbeidsmetoder og kompetanse. Fastlegenes frykt er at manglende innsikt vil medføre at han velger feil kriseløsning.   Feil handlingsplan vil være ødeleggende for fastlegeordningen, og skade helsevesenet som helhet.   Høie satser blant annet på å få inn sykepleiere i stedet for å øke kapasiteten med nye fastleger.  Dette vil være sten til byrden, og ingen hjelp.  Har ikke Høie fått med seg hvilke konsekvenser en slik løsning har fått i andre land?

Fastlegekontorene har endret seg mye på få år. På mange måter fungerer fastlegekontorer i dag som minisykehus, der leger med breddekompetanse driver medisinsk virksomhet på et høyt faglig nivå. Oppfatningen om at organspesialister er flinkere og viktigere enn fastleger, er utdatert. Norske allmennleger sitter på en unik kompetanse, og er de eneste legene som kontinuerlig må fornye sin spesialitet for å holde seg oppdatert. Leger som har jobbet både som organspesialist og allmennlege, kan fortelle at fastlegejobben er den klart vanskeligste.  Ingen kommer nærmere pasienten.  Vi opplever at vi er de eneste gjenværende generalistene i helsevesenet.  Den mest kompetente til å se hele mennesket. Fastleger er allmennspesialister.  Vi forventer at helseministeren oppdaterer seg, for å kunne ta riktige veivalg.  

les også

Ny rapport: Åtte av ti fastleger jobber for mye

Høie synes foreløpig å satse ganske ensidig på såkalte primærhelseteam som løsning på fastlegeordningens krise.  Dette innebærer at sykepleiere, som det allerede er stor mangel på, er tiltenkt å overta enkelte av fastlegens oppgaver. I Sverige har et liknende  systemet ført til en stadig svakere primærhelsetjeneste.  Faste leger slutter. Stabiliteten uteblir.  Det er meget uheldig at disse ideene har fått feste seg hos helseministeren. Det vil føre til fragmentering og oppløsning av fastlegetilbudet også hos oss, hvis det blir innført.  Pasienten vil ofte måtte gjennom et mellomledd, som ikke innehar fastlegens kompetanse. Fastlegen må også bruke dyrebar tid til å være leder i dette systemet.  Vi ønsker ikke å bruke tiden på å veilede sykepleiere.  Vi vil jobbe direkte med pasienten!

Det som kan gå tapt for pasientene, og for helsevesenet, er det unike og tette båndet mellom fastlegen og pasienten.  Legen mister totaloversikten.  I dag er det slik at pasienten alltid møter sin fastlege, som kjenner pasientens bakgrunn gjennom mange samtaler.  Pasienten møter en person hun har tillit til, som hun har delt mye med. Dette er gullet i fastlegeordningen.  Totaloversikt, kontinuitet, trygghet.

les også

Vi må redde fastlegeordningen

Fastlegeordningen må styrkes kraftig med nye midler, og langt flere leger, ikke sykepleiere.  Sykepleiere har en god kompetanse i det de er utdannet til, men det er ikke å avdekke sykdom, og igangsette behandling.  Det har tatt allmennlegen 7,5 års utdannelse og 5 års spesialisering å bli god på dette.  

Det er oppsiktsvekkende og skremmende, at Høie i fastlegeordningens skjebnetime foreløpig har valgt å ikke lytte til fastlegene på dette punktet.  Fastlegenes eneste intensjon er å bevare en god primærhelsetjeneste for folket. Svært ofte er fastlegen pasientens mest sentrale lege.  Jeg vil også påstå at en god og direkte relasjon til en kjent fastlege over år er svært viktig for pasientens helse.  Det er viktig at Høie forstår dette.  Mitt råd er at Høie skaffer seg innsikt, eventuelt bedre rådgivere.  Tør han snu før det er for sent?  Tør han gå for den åpenbare løsningen på hele helsevesenets krise?  Hvis ikke, vil det være en historisk feilvurdering.  Med pasienten som den store taperen. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder