UTFORDRING: Kjell Ingolf Ropstad er nyvalgt KrF-leder – og barne- og familieminister. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Leder

KrF og familien

Nyvalgt KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad varsler en enda mer offensiv familiepolitikk med partiets merke på. Helgens landsmøte vedtok blant annet at partiet ønsker å redusere fedrekvoten til ti uker.

Dette mener vi er en særdeles dårlig idé. Særlig fordi det allerede har vært prøvd – av Erna Solbergs regjering i 2014. Hun reduserte fedrekvoten til ti uker den gangen, med familiens valgfrihet som bærende argument. Det viste seg raskt at resultatet ble kortere permisjon for mange fedre. I fjor justerte regjeringen pappapermen opp igjen. Det er dette KrF ønsker å endre – enda en gang.

Det interessante spørsmålet i denne sammenheng er hva som er valgfrihet – og for hvem. Mange menn har følt press både fra arbeidsgiver og barnets mor for ikke å ta mer permisjon enn de er nødt til etter den til enhver tids gjeldende ordning. Fedrekvoten blir for dem rammen, uansett hvor mange uker den er.

Spørsmålet om fedrekvote handler både om barns mulighet til å knytte tette bånd til begge foreldre, og om likestilling i arbeidslivet og på hjemmebane. Norge har rause og gode permisjonsordninger. Det er rimelig at det legges noen føringer fra samfunnets side. Vi mener dagens ordning balanserer dette godt opp mot hensynet til den enkelte families ønsker.

Barne- og familieminister Ropstad ønsker også å kartlegge hvordan det står til med norske familier i ulike livsfaser. Han peker på synkende fødselstall, omfanget av samlivsbrudd, og på tidsklemma for mange småbarnsfamilier. Ropstad er opptatt av at barn og unge må vokse opp under trygge forhold.

Det er ikke vanskelig å si seg enig i en slik målsetting. Men Ropstad har en utfordring som barne- og familieminister og KrF-leder. Den handler antagelig mer om form enn om innhold. Mange opplever den nyvalgte KrF-lederen som smalere og strengere enn forgjengeren, Knut Arild Hareide, for eksempel når det gjelder synet på homofili.

les også

Kjell Ingolf Ropstads KrF: Vil legge debatten om selvbestemt abort død og kjempe mot aktiv dødshjelp

Ropstad er selvsagt i sin fulle rett til å si hva han og KrF mener er den beste formen for familie. Men nettopp fordi han har en annen profil enn Hareide hadde, er det viktig at Ropstad som statsråd med ansvar for familiefeltet, er krystallklar på at han er statsråd for alle familier i Norge. Ikke bare den klassiske kjernefamilien med mor og far og barn.

Familiepolitikken er et av områdene der vi virkelig ser skillene mellom høyre- og venstresiden. Med Ropstad som ny KrF-leder kan dette skillet komme til å bli enda tydeligere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder