LITE KONSTRUKTIVT: – Vi må gjøre de utsatte skolene i Oslo tryggere. De politiske partiene bør gå sammen og sikre at skolen er et trygt sted å være for både elever og lærere. Dessverre har Aps bidrag så langt vært å urettmessig å skylde på Høyre, skriver kronikkforfatterne.

LITE KONSTRUKTIVT: – Vi må gjøre de utsatte skolene i Oslo tryggere. De politiske partiene bør gå sammen og sikre at skolen er et trygt sted å være for både elever og lærere. Dessverre har Aps bidrag så langt vært å urettmessig å skylde på Høyre, skriver kronikkforfatterne. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Ap svikter ungdommen når det gjelder

I stedet for å trygge ungdommenes skolegang kaster Ap bort tiden på politisk spill. Det er et svik mot våre ungdommer.

VG Debatt
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

ERIK LAE SOLBERG, Høyres gruppeleder i Oslo bystyre
SAIDA BEGUM, Høyres fraksjonsleder for utdanning i Oslo bystyre

Sist uke var det skolestart på Oslos videregående skoler. På noen av dem er vold, narkotikasalg og trusler blitt en del av hverdagen. Kriminelle ungdomsgjenger prøver å få fotfeste. Det må vi forhindre. Knapt noen oppgave er viktigere enn å sørge for at ungdommene våre kan gå på en skole der de føler seg trygge og får et best mulig utgangspunkt for voksenlivet. Lærere, miljøarbeidere og andre ildsjeler som Ungdom mot vold advarer mot det som er i ferd med å skje.

Eirik Lae Solberg. Foto: Paul Paiewonsky

Vi hadde ikke trodd det var mulig, men Arbeiderpartiets svar på denne alvorlige situasjonen er å skylde på Høyre, ikke å hjelpe de utsatte ungdommene. Verken Aps skolebyråd i Oslo eller Jonas Gahr Støres nærmeste medarbeider, Jonas Bals, presenterer i VG ett eneste tiltak som vil hjelpe skolene i forbindelse med skolestart. I stedet for å trygge ungdommenes skolegang kaster Ap bort tiden på politisk spill. Det er et svik mot den ungdommen som enten har opplevd overgrep eller føler seg utrygge på skolene sine.

Les: Jonas Bals – Høyreskolen: Luftslottet som sprengtes

Politiet melder om at volden blant ungdom i Oslo de siste to årene har vært økende, at den blir stadig grovere og at stadig yngre barn er innblandet. Samtidig har vi sett at flere kriminelle ungdomsgjenger prøver å slå seg opp. Selv om Arbeiderpartiet har styrt Oslo i disse årene, er denne alvorlige utviklingen selvsagt ikke partiets skyld. Men situasjonen krever at vi gjør noe. Høyre har gjennom hele 2017 tatt opp situasjonen i bystyret. Svaret fra Aps skolebyråd har vært at hun ikke kan engasjere seg i situasjonen på enkeltskoler og følgelig ikke vil sette inn særskilte tiltak. Samtidig har hun systematisk skjøvet ansvaret over på Utdanningsetaten og rektorene. Det er ikke godt nok.

Saida Begum. Foto: Oslo Høyre

Så sent som i juni foreslo derfor Høyre å opprette et eget innsatsteam med miljøarbeidere, spesialister på ungdomspsykiatri og andre fagfolk som kan gjøre en ekstra innsats på skoler som trenger det. Forslaget ble nedstemt av venstresiden med Ap i spissen.

Bals avslører at han vet svært lite om situasjonen i Osloskolen når han påstår at den «ikke bare opprettholder, men forsterker sosiale forskjeller». Det er direkte feil. Virkeligheten er stikk motsatt. Osloskolen er best i landet på å løfte de svakeste elevene. Så sent som i år konkluderte Statistisk Sentralbyrå med at Osloskolen selv med landets mest krevende elevflokk, bidrar mest til elevenes læring når man tar hensyn til familiebakgrunn og tidligere skoleresultater. Ingen norsk storby lykkes ifølge SSB så godt som Oslo med å kompensere for økonomiske og sosiale forskjeller. Oslo er også det fylket i landet som har lavest frafall i videregående skole.

Les også: Ved flere skoler i Oslo er vold en del av hverdagen

Samtidig viser elevundersøkelsen at de aller fleste elevene i Osloskolen trives og er motiverte, noe som er et veldig godt utgangspunkt for videre læring. Det er gjennomgående god kvalitet i Osloskolen. Det er ikke der utfordringen ligger. Problemet som må løses er at noen skoler nå opplever økende kriminalitet og utrygghet. Årsakene til dette er sammensatte. Det å endre finansieringsmodellen for videregående skoler slik byrådet har tatt til orde for kan tidligst skje fra 2018, og er verken tilstrekkelig eller tidsnok for ungdommene som nå opplever utrygghet på skolen.

Lærere og miljøarbeidere vi har snakket med forteller at det er avgjørende at skoleåret får en god start. Det er de første 3-4 ukene av skoleåret at skole- og klassemiljøene setter seg.Vi i Høyre foreslår derfor en rekke tiltak der flere kan iverksettes allerede ved skolestart.

Vi foreslår flere faste miljøarbeidere på utsatte skoler og et eget kompetansesenter i Utdanningsetaten med ressurser som kan settes inn der behovene er størst. Vi vil også styrke ressursene til helsesøster som kan koordinere helsehjelp, ungdomspsykiatri og andre kommunale tjenester. Høyre foreslår dessuten at det opprettes tidsbegrensede alternative undervisningsopplegg for elever i faresonen der hensikten er å bryte opp miljøet og gi vanskelige elever en ny start. Ungdom mot Vold tilbyr slike opplegg, som Oslo kommune bør benytte seg mer av. I tillegg mener vi skolene bør ha økt tilstedeværelse av uniformert politi med narkotikahunder samt tillate bruk av overvåkingskamera i fellesområdene på skoler som trenger å oppklare og forebygge voldsepisoder. Fra før har Bjørnholt videregående skole i samråd med Utdanningsetaten introdusert adgangskontroll.

Vi er selvfølgelig åpne for å støtte også andre tiltak som kan gjøre de utsatte skolene tryggere. Et så viktig spørsmål fortjener at de politiske partiene går sammen. Vi bør sammen sikre at skolen er et trygt sted å være for både elever og lærere. Dessverre har Arbeiderpartiets bidrag så langt vært å urettmessig å skylde på Høyre og svartmale situasjonen på skolene i Oslo. Det skaper ikke trygghet og hjelper ingen elever.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder