Leder

Likegyldighet og ukultur

Av VG Leder

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over fire år gammel

Riksadvokat Tor Axel Buschs krav om prioriteringer i politiet må følges opp. Foto:Lise Åserud,NTB scanpix

Den ukulturen som har fått spre seg i visse deler av politidistriktene, er en tikkende bombe, ikke bare under den nødvendige tilliten til politiet, men også evnen til å holde kriminaliteten under kontroll.

Vi er dessverre kommet dit at vi ikke lenger overraskes når VG nå kan vise at politiet utviser en bortimot totalt likegyldighet vis-à-vis riksadvokatens krav om hvilke straffesaker som skal prioriteres. I stedet for å konsentrere seg om etterforskning av alvorlige seksuelle overgrep, fokuserer politiet på mindre alvorlige saker hvor de har innført måltall og saksbehandlingsfrister, som får statistikken til å se penere ut. I rapporten «Evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep», kommer det frem at bare to av de ti undersøkte politidistriktene opererer med målplan for seksualforbrytelser. Dermed får man en situasjon hvor bagatellmessige lovbrudd kan etterforskes før eksempelvis voldtekt – en forbrytelse som er avhengig av en rask sikring av spor og opptak av avhør om man skal ha sjans til å komme noen vei.

Forholdene føyer seg dessverre inn i rekken av nyheter siden 22. juli 2011, som til sammen danner et bilde av en ukultur som i visse tilfeller nærmer seg en dysfunksjonalitet. En manglende evne og vilje til å følge opp de pålegg som gis fra egen ledelse, og som igjen er uttrykk for hva norske borgere har rett til å forvente seg av en politistyrke. Vi er helt enig med Høyres medlem av justiskomiteen, Hårek Elvenes, når han sier at det ikke er opp til politiets forgodtbefinnende å bestemme hvilken kriminalitet som skal etterforskes, og at lojalitet til landsdekkende og sentrale prioriteringer er avgjørende i kriminalitetsbekjempelsen.

Vi lever i et land med få mennesker og relativt lav kriminalitet. Det gjør det mulig for ordensmakten å holde et lavt aktivitetsnivå, uten at situasjonen nødvendigvis oppleves som presserende for andre enn de som er ofre for disse forbrytelsene. Men den ukulturen som har fått spre seg i visse deler av politidistriktene, er en tikkende bombe, ikke bare under den nødvendige tilliten til politiet, men også evnen til å holde kriminaliteten under kontroll. Det er avgjørende viktig at det skapes en forståelse i alle deler av samtlige politidistrikt av hva som er deres prioriterte oppgaver. Og i de distriktene hvor dette ikke materialiserer seg i resultater, må det få konkrete konsekvenser for ledelsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder