TERRORLEDER: - Tidligere i sommer lanserte lederen for ISIL, Abu Bakr al-Baghdadi, den nye «Islamske staten» (IS) etter å ha tatt kontroll over grensen mellom Irak og Syria og flere irakiske byer. Dette var en game changer i gruppens militante ambisjoner, skriver kronikkforfatterne. Foto: AP. Foto: ,

Debatt

Kronikk: Jihadister utløser terroralarm

I vårt arbeid med radikalisering opplever vi at livskriser ofte
fungerer som triggere. I disse tilfellene er det søken etter trygghet og tilhørighet, ikke en ideologisk vekkelse som er den utløsende faktor.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Yousef Bartho Assidiq, prosjektleder i Minotenk - Minoritetspolitisk tenketank

Linda Alzaghari, daglig leder i Minotenk - Minoritetspolitisk tenketank

Bare to dager etter at vi holdt minnestunder for terrorangrepet 22. juli 2011, gikk norske myndigheter ut med sin første terroralarm på 41 år.

Ifølge PST har en terrorcelle reist fra Syria med en målsetting om å utføre angrep i Vesten. Norge er nevnt spesifikt. Den sterkeste forbindelsen Norge har til disse grupperingene er gjennom vår relativt store kontingent av såkalte fremmedkrigere som har sluttet seg til ISIL/IS - hovedsakelig bestående av unge muslimske menn, men også noen unge kvinner. ISIL-krigere fra Norge er ideologisk tilknyttet en militant salafisme med global orientering, ofte referert til som «Al-Qaida inspirert».

Game changer

Yousef Bartho Assidiq. Foto: ,

Tidligere i sommer lanserte lederen for ISIL, Abu Bakr al-Baghdadi, den nye «Islamske staten» (IS) etter å ha tatt kontroll over grensen mellom Irak og Syria og flere irakiske byer. Dette var en game changer i gruppens militante ambisjoner. For å reklamere for seieren publiserte de en profesjonelt laget propagandavideo, hvor den norskchilenske Bastian Vasquez opptrer som talsperson, noe som indikerer at han har steget høyt opp i gradene i gruppen. Her hjemme ble den brutale videoen promotert av sentrale personer i «Profetens Ummah», og spesielt Mohyeldeen Mohammad, døråpneren for Vasquez inn i det ekstreme miljøet, skryter av sin «vakre bror».

En annen norsk ung mann, som også kjemper med IS, Abdul Hakim Sanchez Hammer, la i juni ut en melding på Facebook hvor han utpekte tidligere statsminister Jens Stoltenberg som en fiende av islam og muslimer, og ønsket ham en smertefull død fordi han ble utnevnt til generalsekretær i NATO. Også andre ytterliggående muslimer uttrykket sterk misnøye med at Norge får en ledende posisjon i NATO.

Linda Alzaghari. Foto: ,

Av store muslimske ungdomsorganisasjoner som har tatt åpne, svært kritiske opprør med Profetens Ummah og ISIL, er den salafistiske, ikke-voldelige IslamNet og Den Islamske ungdomsorganisasjonen DIN (en shiadominert organisasjon) de tydeligste, og her har konfliktnivået til tider vært svært høyt. Særlig etter videoer fra ISIL som viser massehenrettelser av shiaer i Irak, har det vært mange opprørte shia-ungdommer på sosiale medier.

Bestialske metoder

Andre tenkelige fiender i Norge for syriafarere kan være norske myndigheter, som ifølge syriafarernes tankegang er i krig med islam gjennom vårt medlemskap i NATO og nære allianse med USA. PST er også et sterkt hatobjekt blant de norske jihadistene, samt generelt blant andre muslimer som de mener er hyklere, svikere og frafalne. Sivile mål er normen for IS, og alle som ikke støtter dem uforbeholdent, er legitime mål. Ingen metoder er for brutale, nettopp bruken av de mest bestialske metoder har vært deres fremste kjennetegn, noe som til og med har vekket reaksjoner hos Al-Qaida.

Vi har lenge har vært bekymret for at vold fra syriafarere også skulle manifestere seg på norsk jord. Når man har blitt ytterligere ideologisk radikalisering, brutalisert og stridsdyktige, har voldspotensialet økt enormt.

For å forstå hvordan vi kan hindre at folk reiser, er det viktig å forstå hva det er som får unge, vestlige muslimer til å slutte seg til verdens mest ekstreme jihadister.

Trygghet og tilhørighet

I vårt arbeid med radikalisering opplever vi at livskriser ofte fungerer som triggere. Veien til ekstremisme starter ofte med en trøblete og utsvevende ungdomstid. I disse tilfellene er det søken etter trygghet og tilhørighet, ikke en ideologisk vekkelse som er den utløsende faktor. Noen av de som søker til slike miljøer, er imidlertid svært ressurssterke og talentfulle. De har gode sosiale egenskaper, som gjør svært gode til å rekruttere og lede andre.

Terroreksperten Thomas Hegghammer fremhever viktigheten av å fylle de emosjonelle behovene for tilhørighet med andre meningsfylte impulser og aktiviteter. Den sentrale mekanismen i radikaliseringsprosessen er det sosiale. Dette forsterkes på internett, hvor det er enkelt å komme i kontakt med likesinnede. Man får mulighet til å mobilisere og gjennom en opplevelse av at man er mange og at man kan gjøre en forskjell blir den radikale gruppedynamikken forsterket.

Men de direkte sosiale relasjonene er likevel det mest avgjørende for veien inn i slike miljøer: Vennskap, søsken, fettere og kjærester. Derfor er det med stor bekymring vi ser at sentrale skikkelser som støtter IS og oppfordrer til væpnet jihad, blir behandlet med stor respekt og «kameratslighet» av muslimske ungdommer som allerede krysser av på mange av punktene over sårbarhetsfaktorer. Deres «kjendisfaktor» hjelper selvfølgelig, og når de oppsøker ungdommer på fotballturneringer og i skolegårder, er det ikke vanskelig for dem å komme i prat med unge fordi så mange kjenner dem fra mediene.

Allerede for sent ut

Det å tørre å være synlige, aktivistiske muslimer, vekker beundring blant ungdommer som føler seg tvunget til å underkommunisere sin religiøse identitet på grunn av muslimskepsis de møter i hverdagen. Andre faktorer sammenfaller med motivene for å bli med i gjenger: Respekt, tilgang til kvinner og beskyttelse.

Dette viser at det åpenbart ikke er en ingen enkel oppgave samfunnet vårt står ovenfor, men det forebyggende aspektet kan ikke understrekes nok. Dette er ikke en problematikk som vil forsvinne, og nye unge vil vokse til og mange er allerede i faresonen. Vi må ta et krafttak for å øke kompetansen og innsatsen på feltet, vi er allerede altfor sent ut.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder