FLYTTEFORBUD: 85 % av aleneforeldre er kvinner. En innføring av flytteforbud vil i de fleste tilfeller medføre at far kan flytte hvor han vil, mens mor er avhengig av fars velvilje og samtykke.

FLYTTEFORBUD: 85 % av aleneforeldre er kvinner. En innføring av flytteforbud vil i de fleste tilfeller medføre at far kan flytte hvor han vil, mens mor er avhengig av fars velvilje og samtykke. Foto: Tegning:Randi Matland,

Debatt

Regjeringen vil innføre flytteforbud for alenemødre

Regjeringen har lagt fram et forslag til endringer i barneloven. Vi reagerer spesielt på flytteforbudet for aleneforeldre. Konsekvensene for flertallet av dem som rammes vil bli at far kan bestemme om mor kan flytte, mens far kan flytte hvor han vil.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Stig Rusten, generalsekretær i Aleneforeldreforeningen

Det er mange årsaker til at foreldre flytter. Det kan være ny jobb, utdanning, nettverk og nye forhold, eller at man rett og slett ikke har økonomi til å reetablere seg i nærheten av den andre forelderen. Det er omtrent like mange menn som kvinner som flytter etter et samlivsbrudd.

Alvorlig konsekvenser

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) kom i slutten av juni med et høringsforslag til endringer i barneloven. Et av forslagene til Horne er at barnet ikke kan flytte uten at samværsforelderen gir sin godkjenning.

Stig Rusten Foto: ,

Det innebærer i praksis at aleneforeldre påføres et flytteforbud. 85 % av aleneforeldre er kvinner. En innføring av flytteforbud vil i de fleste tilfeller medføre at far kan flytte hvor han vil, mens mor er avhengig av fars velvilje og samtykke.

Et flytteforbud vil få alvorlige konsekvenser for mange foreldre og barn, som disse 10 punktene:
• Økt konfliktnivå
• Flere foreldrekonflikter for retten
• Begrensede muligheter til å kunne ta seg utdanning
• Begrensede karrieremuligheter
• Redusert inntekt, med begrensede muligheter til å bli selvforsørget fordi valgmulighetene på arbeidsmarkedet blir færre
• Begrensede muligheter til kunne stifte ny familie
• Begrensede muligheter til å eie egen bolig
• Økt risiko for vold og overgrep
• Redusert livskvalitet
• Reduserte muligheter til å skaffe seg nye sosiale nettverk etter samlivsbrudd

LES OGSÅ: Skjerp dere, kvinner!

Tvunget delt bosted

Aleneforeldreforeningen stiller seg positiv til delt bosted for barna dersom foreldrene kan samarbeide og selv ønsker denne løsningen. Dette kan foreldre også velge helt fritt med dagens barnelov.

Vi er imidlertid mot ministerens forslag om å påtvinge foreldre i dype konflikter delt bosted. Delt bosted kan være en svært uheldig løsning for barn som blir trukket mer inn i foreldretvistene, enn ved dagens samværsløsninger. Dersom delt bosted skal fungere godt forutsettes det blant annet et tett samarbeid mellom foreldrene og at både barn og foreldre ønsker dette selv.

Erfaring viser heller ikke at delt bosted og flytting mellom to hjem er bedre enn å ha ett hjem og jevnlig samvær. Konflikter mellom foreldre er også noe av det som er mest skadelig for barna under oppveksten.

Barne-, likestillings og inkluderingsministeren og Fremskrittspartiets forslag om tvunget delt bosted og flytteforbud er ikke til foreldrene og barnas beste. Det er svært uheldig om Fremskrittspartiet skal kunne benytte sin posisjon i regjering til å presse gjennom disse urettferdige endringene for foreldre og barn.

(Teksten ble først publisert på Aleneforeldreforeningens sider, gjengitt her med forfatterens godkjennelse.)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder