DEMOKRATISK: - Det at ytringer kan møtes åpent med motytringer i offentligheten gjør at nettdebatten får demokratisk verdi. Nettarenaen gir deg og meg en unik mulighet til å påvirke. Foto: ØYVIND NORDAHL NÆSS.
DEMOKRATISK: - Det at ytringer kan møtes åpent med motytringer i offentligheten gjør at nettdebatten får demokratisk verdi. Nettarenaen gir deg og meg en unik mulighet til å påvirke. Foto: ØYVIND NORDAHL NÆSS.

Ytringsfrihet fra folkedypet

MENINGER

**Den seiglivede myten om at nettdebatten består av hets og hat får stor plass i norsk offentlighet. Men bak myten ligger forskning som viser at nettdebatten er langt bedre enn sitt rykte.

debatt
Publisert:

Hansine Korslien, juniorkonsulent i Geelmuyden Kiese

Forrige tirsdag oppfordret Håvard Nyhus, redaktør i NATT&DAG og Magnus H. Iversen, stipendiat i medievitenskap norske aviser om å stenge nettdebatten i en kronikk her i VG. Kronikkforfatterne gikk umiddelbart over til Twitter for å diskutere temaet, og blant de 553 kommentarene under kronikken mistet de begge både mål og mæle. Dermed skriver de seg inn i historien av meningsbærende kritikere som i sitt forsøk på å kneble nettdebatten sjeldent eller aldri deltar i kommentarfeltet selv.

Farlige, frie meninger

Du har helt sikkert hørt det, sett det på trykk, eller kanskje til og med sagt det selv: «Nettdebatten er full av søppel og ingen oppegående mennesker gidder å delta der». Men visste du at det hver måned er over 350 000 nordmenn som deltar i avisenes kommentarfelt? Det tilsvarer 7 % av befolkningen. Hver måned deltar de frivillig på den mest utskjelte arenaen for samfunnsdebatt i Norge. Ofte med fullt navn.

Samtidig som nettdebatten betegnes som «søppel» i offentligheten, finner akademia at deltagelse i kommentarfeltet er en utvidelse av demokratiet. I masteroppgaven jeg har skrevet ved Universitetet i Oslo viser forskningsresultatet at det faktisk er de mange påstandene om nettdebattens innhold som bidrar til å svekke deltagelsen og nettdebattens betydning som arena for debatt i Norge. Ikke innholdet i seg selv.

Ånds-snobbisme

Ytringsfrihet fra folkedypet kan være slitsomt. Det er kanskje fordi ytringene i kommentarfeltet ikke representerer det majoriteten mener. Kanskje er vi uenige og mener at argumentasjonen er svak? Men når Nyhus og Iversen refererer til et galleri av filosofer for å forklare at det er under vår verdighet at nettdebatten består, så får jeg lyst til å skrike ut: Hvem er vel dere til å påstå at over 350 000 nordmenns ytringer ikke har verdi?

Men snobbene tar også tak i ytringer vi ikke skal tolerere. Poenget er bare at vi ikke må sette likhetstegn mellom debattene i nettavisene, og hatefulle ytringer i mørke kroker på Internett.

De digitale nabokjerringene

I masteroppgaven går jeg inn i kjernen av kritikken mot nettdebatten, og undersøker deltagernes ytringsmot vs. hatefulle ytringer i kommentarfelt med sårbare tema. I seks utvalgte kommentarfelt ble 436 deltagere som til sammen bidro med 1778 kommentarer undersøkt. Kommentarfeltene omhandlet debatt om samer, romfolk og Marte Krogh. Resultatet viste at kun 4 % var slettet på bakgrunn av hatefull eller kranglende retorikk. Hele 83 % av innholdet var ytringer der deltagerne begrunnet sine påstander med argumentasjon og var uenige med hverandre. De siste 13 % var heiarop av andres kommentarer. Ytringene fra folkedypet viser at ingen utsagn får stå uimotsagt - de opptrer som digitale nabokjerringer.

Resultatene støttes av tidligere forskning. Helt tilbake til 2008 har studier av nettdebatten vist at det er få personangrep og mye argumentasjon blant deltagerne. I samfunnet forøvrig når likevel ikke forskningen frem. Flere kritikere hever stadig sin sterke røst for å kneble nettdebatten. I 2006 var Magne Lindholm på banen og kalte nettdebatten for lavstil. I 2009 uttalte Bernt Hagtvet at kommentarfeltet er et samfunnsskadelig avfallsprodukt, og i 2011 beskrev Eirik Newth nettdebatten som en sump. Og nå oppfordringen om å stenge nettdebatten.

Applauder eller snakk

Det er de sju prosentene i befolkningen som er tøffe. Det er de som viser ytringsmot i hverdagen. De våger å delta i all offentlighet på en arena de fleste av oss ikke engang ville tørre å tenke på at vi kunne blitt assosiert med. De er de som sier «Nei, du tar feil», når vi andre ikke sier et pip.

Det at ytringer kan møtes åpent med motytringer i offentligheten gjør at nettdebatten får demokratisk verdi. Nettarenaen gir deg og meg en unik mulighet til å påvirke. Det er nettdebattens rykte - og det er vi som ikke deltar, som skader nettdebattens verdi. Det er vi som avskriver oss ytringsansvaret og feiger ut fordi vi har hørt at nettdebatten kun er for «de dumme», som gjør nettdebatten mindre verdifull.
Det er på tide at du og jeg applauderer ytringsfriheten fra folkedypet.