BARNESTØTTERAPPORT: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) mottar en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter Foto: Cornelius Poppe NTB scanpix

Leder

Politikk for barn

Nok et utvalg konkluderer med at kontantstøtten bør avvikles. Nå bør det snart skje.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Et utvalg ledet av professor Anne Lise Ellingsæter leverte i går sin utgreiing om økonomisk støtte til barnefamilier. Ellingsæter og hennes kolleger har gjort et godt og grundig arbeid. De sentrale anbefalingene til utvalget er at kontantstøtten fjernes, at barnehage blir gratis og at barnetrygden behovsprøves. Den politiske realismen i dette kan man tvile på, men resonnementene som leder frem til konklusjonene er solide. Selv om vi mener barnetrygden fortsatt bør være lik for alle, og at gratis barnehage nok kan bli vel kostbart.

LES OGSÅ: Her er utvalgets forslag

Støtteordninger til barnefamilier er viktig. For et lite land som Norge er det avgjørende at det fødes nok barn. Mennesker er Norges viktigste ressurs, og det er god politikk å stimulere til fødselsoverskudd. I et samfunn der man ønsker at begge kjønn skal være yrkesaktive, er det også behov for politikk som gjør at kombinasjonen arbeids- og familieliv ikke innebærer en urimelig belastning. Hverken økonomisk eller på andre måter. Her har politikk en viktig rolle. Et viktig mål for norsk barne- og familiepolitikk bør være at flest mulig yrkesaktive par velger å få flere enn ett barn, og at de i størst mulig grad forblir yrkesaktive mens barna vokser opp.

LES OGSÅ: Dette er det viktigste sakene på kvinnedagen 8. mars

Kontantstøtten virker mot dette. Den belønner familier som velger å bli hjemme. Derfor bør den avvikles. At den i tillegg har en spesielt negativ effekt i innvandrermiljøer som sliter med å komme inn i det norske arbeidslivet, er nok et argument for at kontantstøtten bør fjernes. Dessverre ser det ut til at det som egentlig er et politisk flertall mot kontantstøtten, i alle sammenhenger er villig til å gi etter for presset fra særinteressepartier som KrF i akkurat denne saken, og derfor bli vi ikke kvitt den. Men Ellingsæter-utvalget har i hvert fall levert noen gode argumenter for hvorfor kontantstøtten er i strid med det som bør være grunnlaget for norsk barne- og familiepolitikk.

LES OGSÅ MARGRETH OLIN: Bekymret for at leken forsvinner

Forslaget om å behovsprøve barnetrygden er heller ikke nytt. Økonomisk sett kan man selvfølgelig spørre seg hvorfor velstående norske familier skal få den samme barnetrygden som de som har dårlig råd? Kan det virkelig være god politikk å gi offentlige midler til folk som på alle måter kan klare seg selv. Men, her mener vi prinsippet for barnetrygden er viktigere. De skal jevne ut noen av de ekstra økonomiske belastningene barnefamilier har sammenlignet med like familier som ikke har barn i husholdningen. Dette er et grunnleggende prinsipp i barne- og familiepolitikken, og det bør ikke fravikes. Forslaget om gratis barnehage kan bli i overkant kostbart. Dagens ordning med makspris og muligheter til redusert betaling for de med lav inntekt er god nok.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder