DØMT I ADVOKATNEMD: Sverre K. Berge har måttet betale tilbake 800 000 kroner til klagende klienter. Foto: Geir Olsen VG

Griske advokater må stoppes

VG Leder
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

VG har de siste dagene fortalt om advokater som tar grovt betalt av klientene og på annen måte handlet mot deres interesser. En av de frekkeste fremgangsmåtene står advokat Sverre K. Berge bak. Han fakturerte over 500 000 kroner av en 80 år gammel kvinne for et arveoppgjør der klienten var eneste arving. På en avrevet konvolutt fikk han henne til å signere på at salæret skulle være høyt. Men det slapp han ikke unna med. Disiplinærnemnden fastslo at Berge måtte betale tilbake 400 000 kroner.

Lesernes advokathistorier: Fikk igjen 234 000 etter klage

For Berge, som de siste fem årene er dømt for brudd på god advokatskikk hele seks ganger og har mottatt fire advarsler, fikk saken ingen andre følger enn tilbakebetalingen. Til sammen har han måttet betale tilbake 800 000 kroner til klienter i perioden. Men advokaten fortsetter ufortrødent i jobben, som om ingenting har hendt.

Han er ikke alene om å ta overpris. I fjor ble 43 advokater pålagt å betale tilbake penger til klienter. Men gjentatte advarsler og brudd på god advokatskikk fører ofte ikke til noe mer enn nettopp det.

Les også: Oslo-advokat (62) dømt for grovt heleri

Sorenskriver Knut Almaas, som leder Disiplinærnemnden for advokater, sier til VG at de sjelden tyr til advarsler, men at de gjør det når det er snakk om gjentakelser og særlig klanderverdig oppførsel. Disiplinærnemnden kan også rapportere dette videre til Advokatbevillingsnemden, som kan frata advokater bevillingen. Man tar seg i å lure på hvor grove sakene må være. Dette tyder på at klagesakene ikke blir sett i sammenheng, eller at terskelen for å vurdere bevillinger er for høy.

Men blant kundene øker misnøyen med advokater, noe som kommer tydelig frem av responsen VG har fått etter publiseringen av disse sakene. Særlig er det mange som klager på for høyt salær. Om folk ikke tør å kontakte advokat i frykt for lureri og gigantregninger, er det et problem for rettssikkerheten.

Dette må advokatstanden selv være interessert i å rydde opp i. For denne typen misbruk er med på å svekke tilliten til hele bransjen. Det er en kortsiktig forretningside for en advokat å skape så mye trøbbel at klientene trenger enda mer advokathjelp.

Les også: Kronikk: Komité utenfor kontroll og konstitusjon

Men av og til har man ikke noe valg. Svært mange av oss vil i løpet av livet ha behov for advokat, enten det dreier seg om arv, skilsmisse, skade eller andre hendelser. Når den personen du stoler på snur seg mot deg og misbruker tilliten, må det få videre følger enn det gjør i dag. Vi kan ikke holde oss med et sanksjonssystem hvor gjentatte brudd på god advokatskikk i praksis ikke får konsekvenser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder