Leder

Kun forsvar bør få mer penger

Det nye benet Norge trenger å stå på er ikke byråkrati.

Budsjettforhandlingene er i gang på Stortinget. Det ligger an til harde tak, selv om Norge er i den heldige situasjonen at vi har god råd. Når politikerne i andre land skal få det til å gå i hop, må de gjerne ut i markedet og låne penger. Det har ført mange land ut i vanskelige gjeldsspiraler. Men slikt slipper norske politikere, for vi er i den unike situasjonen at vi har oljepenger.

Les mer: Her er Venstre-Trines grønne skatte-sjokk

Men penger på bok fører til kravstorhet og vansker med å si nei. Presset på bruken av oljepenger til alle mulige gode formål blir stort. Det presset minsker heller ikke av at regjeringen trenger hjelp fra KrF og Venstre for å få budsjettet vedtatt. Samarbeidsregjeringer og koalisjoner blir gjerne dyre, fordi enighet ofte oppnås ved å strø ut mer penger.

Les også: Kilder til VG: KrF vil velge Erna

Oljepengebruken regjeringen har foreslått for 2017 er på 225 milliarder kroner. Nå er det allerede sevet ut av forhandlingene at det ligger an til at forsvar kan få mer enn de blåblå opprinnelig la opp til. Og dette er det eneste området hvor vi kan se at det er grunn til å øke pengebruken. Forsvaret har vært en salderingspost i årene etter murens fall, men nå er trusselbildet nytt. Forsvar er myndighetenes aller viktigste oppgave. Uten sikkerhet er satsninger på sykehus og vei lite verdt. Problemet er at mange av store bevilgningene som er lovet på forsvar er utsatt til fremtidige budsjetter. Det er ikke betryggende når oljeinntektene faller og vi vet at budsjettene vil bli trangere. Det er nå, mens vi fortsatt har handlingsrom, vi må bli enige om forpliktende bevilgninger.

Les også: KrF-Hareide avviser budsjettenighet uten Venstre - KrF

Men mer penger til forsvar må kompenseres med kutt andre steder. For pengebruken er allerede mer enn høy nok. Nå er det riktignok en god del grunner til å bruke ekstra penger for tiden, arbeidsledigheten er høy regionalt og hjulene holdes i gang med offentlige satsninger. Det er fornuftig. Men vi skal ikke bruke så mye oljepenger at det hindrer den nødvendige omstillingen norsk næringsliv trenger. Høy oljepengebruk har ført til vekst i bygg og anlegg og offentlig sektor som følge av at staten bygger ut Norge. Det er vel og bra for en periode, men det er en fare for at det offentlige pådrar seg faste kostnader det blir vanskelig å kutte i etterkant. At veksten kommer i offentlig sektor hjelper oss kun på kort sikt. Det nye benet Norge trenger å stå på er ikke byråkrati.

Mer om

 1. Venstre (V)
 2. Høyre (H)
 3. Fremskrittspartiet (Frp)
 4. Solberg-regjeringen
 5. Forsvaret
 6. Stortinget
 7. Statsbudsjettet

Flere artikler

 1. Oljen har tjent oss vel!

 2. Flyktningkrisen er på langt nær over: Alle kan ikke hjelpes i nærområdene

 3. Vi kunne klart oss fint uten oljen

 4. Kryptert Folkeparti

 5. Må kontant avvises

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder