KRITISK: – Moralen synes å være at valg er fint, så lenge du velger det byrådet selv mener er fornuftig. Skulle du driste deg til å velge andre løsninger i ditt liv møter byrådet deg med moralisme, skambeskyldninger, reguleringer, eiendomsskatt og skyhøye bompenger, skriver Listhaug. Foto: Klaudia Lech

Debatt

Sylvi Listhaug ut mot de rødgrønne: – Slutt å tre valgene deres ned over hodene på andre!

Et fåtall mennesker i høye posisjoner påtvinger alle andre sine personlige valg. Jeg og Frp mener at folk skal få bestemme mer i eget liv og over egen økonomi, skriver Sylvi Listhaug.

SYLVI LISTHAUG, nestleder i Frp og eldre- og folkehelseminister

Oslobyrådet, med Ap i spissen, har siden starten i 2015 tilranet seg mer makt og penger på bekostning av byens befolkning. Elever, eldre og trafikanter fratas innflytelse, valgmuligheter og erstattes med politisk ensretting. Mer makt og penger samles på politikernes hender.

Moralen synes å være at valg er fint, så lenge du velger det byrådet selv mener er fornuftig. Skulle du driste deg til å velge andre løsninger i ditt liv møter byrådet deg med moralisme, skambeskyldninger, reguleringer, eiendomsskatt og skyhøye bompenger.

Dette er klassisk sosialisme som vi kjenner fra tidligere tider og andre steder i verden. Et fåtall mennesker i høye posisjoner påtvinger alle andre sine personlige valg. Jeg og Frp mener at folk skal få bestemme mer i eget liv og over egen økonomi.

Bilen er vårt mest fleksible transportmiddel som står for nesten 80 prosent av persontransporten i landet vårt. Privatbilen er også et symbol på transportfriheten vår generasjon opplever. Uansett hvor du bor i landet gjør bilen det mulig for deg å reise dit du ønsker når det måtte være på døgnet.

Vi tar det som en selvfølge, men dette er en frihetsrevolusjon vi alle burde være glade for. Frp mener at bilen har sin rettmessige plass både i bytransporten og i landet ellers. Vi skal bygge ut veinettet over hele landet og vi skal etablere et høyhastighetsveinett som binder landsdelene sammen. Farten skal opp på veiene, bilavgiftene og bompengene skal reduseres.

Sosialistene i Oslobyrådet har lagt privatbilen for hat. Byfolk med behov for bil i hverdagen skal tvinges inn i kollektive løsninger med pisk og bompenger, gater stenges og parkeringsplasser fjernes. Skal kollektivtrafikk være en mulighet for flere må man bruke kreftene på gjøre kollektivtrafikken mer konkurransedyktig.

Frp i regjering investerer betydelig i kollektivtrafikken i Oslo, både i ny infrastruktur og flere avganger. Byrådet tenker annerledes. I Oslo skal bilen stenges ute, eller bomutgiftene skal være så høye at transportfrihet bare blir for dem med best økonomi. Folk skal påtvinges kollektive løsninger eller tvinges ut på sykkel sommer som vinter. At dette ikke passer for alle bryr man seg ikke noe om. Om dere i byrådet vil sykle, ta trikk, buss eller T-bane så gjør det, men slutt å tre dette nedover hodene på alle oss andre.

les også

Listhaug har rett

Den private eiendomsretten står sterkt i Norge og de fleste eier sitt eget hjem. Oslo kommune har innført eiendomsskatt til tross for at de går med overskudd selv uten denne skatten. Frp mener at boligen er familiens hjem og ikke et skatteobjekt. Frp vil derfor avskaffe eiendomsskatten  i Oslo og andre kommuner . Folk er bedre rustet til å disponere egne penger for å styrke familiens velferd enn formynderpolitikere.

Ap gikk til valg på eiendomsskatt for å styrke eldreomsorgen. Så langt er mer enn 400 sykehjemsplasser lagt ned, og byrådet innskrenker valgfriheten til de eldre når de rekommunaliserer de private sykehjemmene i byen. Manglerudhjemmet, som har både bar, spa, restaurant og butikk, er et av sykehjemmene som går tapt i byrådets ideologiske kamp mot private. Det er trist, fordi beboerne trives godt med tilbudet de får her. For det røde byrådet er det viktigere at kommunen driver velferdstilbudet enn at byens eldre er fornøyd. MDG i Oslo foreslo også nylig å kutte kjøttforbruket på sykehjem med 80 prosent. Om dere ikke ønsker å spise kjøtt så la vær, men slutt å tre dette ned over hodene på de eldre og alle oss andre.

les også

Forståelig opprør mot bompenger, men ....

Hovedårsaken til at vi har nådd målsettingen om full barnehagedekning er tilveksten av private barnehager. Foreldre flest er mer fornøyd med de private barnehagene. Heller enn å la alle gode krefter bidra med gode tjenester, motarbeider byrådet de private barnehagene og truer med utkastelse.

Byrådsleder, Raymond Johansen, gikk nylig til angrep på mattilbudet i en av de private barnehagene og mente at maten var for god. Heller enn å gjøre mattilbudet bedre i de kommunale barnehagen har byrådet søkelys på at maten andre barn får er for bra. Dette er klassisk sosialistisk tenkning.

Initiativ og innovasjon som ikke kommer fra politikerne selv skal stoppes. De samme politikerne som snakker om bedre mat i skolen vil ha dårligere mat i barnehagen fordi den er for bra!  Om de som skal motta tjenesten er fornøyd eller ikke er dessverre underordnet for slike politikere.

Vi ønsker et mangfold av barnehageløsninger der alle gode krefter får ta del i å utvikle det beste tilbudet for barna våre. Det må være foreldrene som velger hva som er best for sine barn. Vi skal være glad for alle som vil bidra til å gjøre velferdstjenestene våre bedre. Det viktigste må være fornøyde barn og eldre ikke politisk ensretting. Om dere vil ha barna deres i kommunale barnehager så gjør det, men slutt å ta fra oss de private barnehagene som mange av oss er strålende fornøyd med.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder