PARTITOPPER: Kinas president Xi Jinping i samtale med leder for Folkekongressen, Li Zhanshu, i Folkets store sal i Beijing. Li Zhanshu er nå på Norgesbesøk. Foto: Jason Lee / X01757

Leder

Klar tale om Kina

Den kinesiske folkekongressens leder, Li Zhanshu, er i Norge. At nummer tre på den kinesiske maktpyramiden er på besøk viser at regimet har tatt Norge inn i varmen. Den norske regjeringen har strukket seg langt for å oppnå dette. For langt, når vi ser på avtalen fra 2016.

Det minste Norge bør gjøre er å lufte ut, ved tydelig å ta avstand fra menneskerettighetsbrudd. Norge kan ikke ha meningsfylte politiske samtaler med Kina uten å ta opp problematiske saker. De er mange og alvorlige.

Et åpenbart tema er den omfattende og opprørende undertrykkelsen av Kinas muslimske minoritet, uigurene. Det er anslått at inntil én million uigurer og andre muslimer er blitt internert i leirer. I Xinjinang-regionen er den systematiske undertrykkelse av uigurene blitt intensivert.

Kina har lovfestet religionsfrihet, men det er ikke trosfrihet når myndighetene kun tolererer statskontrollerte trossamfunn. Det rammer mange av landets kristne. Medlemmer av ikke-offisielle kirker diskrimineres. Mange kirker er blitt revet. Trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet, enten det gjelder muslimer, kristne eller andre.

les også

Dragen viser makt i Europa

En annen grunnleggende rettighet er ytringsfrihet. Kommunistpartiet har all makt i Kina og tåler ikke dissens. I juni er det 30 år siden regimet brutalt knuste studentdemonstrasjonene på Den himmelske freds plass. Partiet har siden gjort alt for å kneble dissens, inkludert streng overvåkning av det sivile samfunn. I senere år er dette blitt skjerpet ved bruk av avansert teknologi for å avsløre politisk avvik i sosiale medier. Det straffer seg å forsvare menneskerettighetene eller ta til orde for demokratisering. Det erfarte den nå avdøde Liu Xiaobo som fikk Nobels fredspris i 2010. Det førte til at Kina brøt all politisk kontakt med Norge.

les også

Nytt knefall for Kina?

I Granavolden-plattformen heter det at regjeringen vil føre en verdiforankret utenrikspolitikk. Det heter at regjeringen vil styrke arbeidet for menneskerettigheter. Da kan vi ikke være av bekvemmelseshensyn holde munn når det mektige Kina bryter menneskerettighetene. Norges politikk i forhold til Kina kan ikke styres av frykt for represalier. Vi frykter dessverre at regjeringen i dag ikke våger å utfordre Kina av frykt for igjen å bli fryst ute.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder