AVTALEPARTNERE: Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Angela Merkel omfavner hverandre etter å ha undertegnet avtalen i Aachen. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Leder

Viktig for Europa

På historisk grunn i Aachen møttes Angela Merkel og Emmanuel Macron for å styrke det tysk-franske vennskap og samarbeidet. Dynamikken i forholdet mellom de to land driver EU fremover.

Aachen er Karl den stores by, verdensarv-byen der 30 tysk-romerske konger ble kronet. Merkel og Macron undertegnet en ny samarbeidsavtale, på dagen 56 år etter at den franske president Charles de Gaulle og den tyske kansler Konrad Adenauer skrev under på en historisk vennskap- og forsoningstraktat i Versailles. Etter flere hundre år med konflikter og to verdenskriger la lederne for de to stormakter grunnlaget for fred og velstand i etterkrigstidens Europa.

Situasjonen i 2019 er ganske annerledes enn på den tid de Gaulle og Adenauer regjerte. Angela Merkel vil ikke søke gjenvalg som forbundskansler i 2021. Emmanuel Macron er de siste månedene blitt utfordret av de “gule vestene” og deres massedemonstrasjoner. Populistiske og nasjonalistiske bevegelser har fremgang i Europa og EU fremstår ofte splittet mellom østlige og vestlige medlemsland.

les også

244 pågrepet i nye demonstrasjoner i Frankrike

Hysteriske konspirasjonsteorier på ytre høyre i Frankrike om at Macron begår høyforræderi ved å skrive under avtalen med Merkel sier noe om debattklimaet. Dette er motkrefter til politiske ledere som Merkel og Macron som har lært av historien og som forsvarer europeiske institusjoner og overnasjonalt samarbeid.

Både Merkel og Macron ønsker et nært tysk-fransk samarbeid for å styrke EU. Et sterkt EU er viktig i en tid med hard økonomisk og politisk rivalisering mellom USA og Kina. Samlet kan Europa forsvare seg mot økonomisk press og sanksjoner, mens landene er sårbare hvis de står alene. Europa trenger å stå sammen for å motvirke russiske forsøk på å så splittelse gjennom desinformasjon.

les også

Arvestrid i Merkels parti

Noen mener den 16 sider lange erklæringen ikke er ambisiøs nok, at det er mange store ord og få nye konkrete prosjekter. Det som fremsto som nytt og løfterikt i 1963 er i dag vel innarbeidet og tas for gitt. Men avtalen gir et rammeverk for samarbeid innenfor handel, forskning, kultur og forsvar. Oppfølgingen avhenger av politisk vilje fra begge sider.

Et nærmere samarbeid i EU har alltid vært avhengig av fransk-tyske initiativ. Norge er tett knyttet til EU gjennom EØS-avtalen. Vi er tjent med at unionen klarer å håndtere de mange utfordringer Europa står overfor. Derfor ønsker vi den nye samarbeidsavtalen velkommen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder