Må levere bedre på forsvar for at Norge skal nå 2-prosentmålet til Nato Foto: Tore Kristiansen

Leder

Erna, folk og forsvar

Statsminister Erna Solberg kan fortsatt ikke love at Norge kommer til å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvaret innen 2024.

På sin halvårlige pressekonferanse varslet hun en opptrapping i forsvarsbevilgningene også i årene 2021-2024, utover det som det hittil er lagt opp til. Det er godt nytt. Men det er ikke godt nok.

Nato-landene ble på toppmøtet i Wales i 2014 enige om at medlemslandene skal bruke to prosent av nasjonalproduktet på forsvaret innen ti år, altså innen 2024. Solberg har alltid vært vag i forhold til dette målet - selv etter at Høyres eget landsmøte i fjor vedtok bindende formuleringer om at Norge må levere sine to prosent.

Hun holdt den samme linjen under tirsdagens pressekonferanse. Med et løft i bevilgningene også i neste stortingsperiode vil Norge “bevege seg videre i retning av målet” om to prosent. Men fortsatt vil hun ikke love at vi faktisk vil nå målet. Det er ille.

les også

Donald Trump til Erna Solberg: Norge må oppfylle toprosentmålet

Norge av alle land har råd til å bruke pengene som er nødvendig på forsvar. Det sender et sterkt og uheldig signal dersom selv ikke vi strekker oss, og oppfyller våre forpliktelser med god margin. Vi er også mer utsatt enn mange andre Nato-land. Vi har grense til Russland, og store havområder å overvåke og beskytte.

USAs president Donald Trump krever i udiplomatiske ordelag at Europa må ta et større ansvar for egen sikkerhet. Han krever at Nato-landene betaler mer, og skaper usikkerhet om USAs vilje til å stille opp dersom det ikke skjer.

les også

Atomkappløpet ingen vil ha

Tonen fra Trump er uvant og ubehagelig. Men innholdet er kjent. Også Trumps forgjenger, Barack Obama, var opptatt av at USA bærer en for stor del av forsvarsalliansens utgifter, og at Europa må dekke en større del av kostnadene ved eget forsvar. Det er ikke et urimelig krav. Det tilhører nasjonalstatenes kjerneoppgaver å beskytte egne grenser og egen befolkning.

les også

Forsvarsplan i pengetrøbbel


En viktig del av dette er å knytte allianser med gode venner, slik vi har gjort gjennom Nato. Skal alliansen fungere avskrekkende og effektivt, må medlemmene stille opp for hverandre, og oppfylle løftene de har gitt hverandre. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er tydelig i sine krav til medlemslandene, også til Norge. Vi må bruke mer penger på forsvaret enn vi gjør i dag.

Det påhviler Erna Solberg og hennes regjering et stort ansvar. Vi ønsker oss mer forpliktende løfter fra statsministeren enn det vi har fått hittil.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder