OPPDRAG FOR NORGE: – At også Norge spionerer på russerne i dag, og at major Frode Berg var i oppdrag i Moskva for norsk E-tjeneste, har vi nå Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes’ ord for, skriver Hans-Wilhelm Steinfeld. Foto: Harald Henden

Debatt

Hans-Wilhelm Steinfeld: – Spionerer Norge på russerne også i dag?

Verdens to eldste yrker er prostitusjon og spionasje. Også Norge har fostret utøvere av disse profesjonene.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

HANS-WILHELM STEINFELD, cand.philol. partner i Corporate Communications

Sommeren 1977 gikk E-tjenestens major Svein Blindheim ut og avslørte hvordan han lærte opp finske sabotører for innsats inne i Sovjetunionen. Riksadvokaten reiste tiltale, mens den legendariske grunnleggeren for norsk etterretning, Vilhelm Evang, bekreftet sensasjonen overfor meg.

Det skjedde på Oberst Evangs hytte i Hovdenfjellene og Dagbladets Vidar Ystad var tilstede. Frem til til da levde myten om, at Norge bare drev et defensivt forsvar.  Men nyheten om at major Svein Blindheim lærte opp finske sabotører for innsats inne i sovjetsamfunnet, knuste det norske hykleriet. Vi var i prinsippet like gode som russerne. En av Evangs fremste menn i E-tjenesten, kommandørkapteinen Alf Martens Meyer fortalte meg siden privat, at han egenhendig hadde løst oppdrag for norsk E-tjeneste inne på Kola.

Svein Blindheim var en av Norges høyest dekorerte offiserer fra andre verdenskrig og sin tjeneste i Kompani Linge. Blindheim sto frem i Ny Tid og i Dagsrevyen og fortalte Odd-Karstein Tveit om Finlands-spionasjen sin i 1953. Datidens statssekretær i Forsvarsdepartementet, Olav Brundvand, benektet sannheten i Svein Blindheims historie.  Riksadvokat Lauritz Jensen Dorenfeldt truet med straff for dem som bidro til å åpenbare statshemmeligheter knyttet til militær etterretning.

Hans-Wilhelm Steinfeld. Foto: Solstad, Fredrik

les også

Det tusenårige nabo- og vennskapet mellom Norge og Russland

Den eneste kilden som kunne bekrefte Blindheim var Vilhelm Evang. Han hadde hatt et hjerteinfarkt, og hvilte ut i sitt fjellrede med hustruen Lisbeth Broch. Deres sønn Jon Evang var dommerfullmektig i Oslo.  Han fløy med meg og et dagsrevyteam opp til fjellhytten, der han trodde faren Vilhelm Evang nærmest lå hjelpeløs til sengs.  Men grunnleggeren av XU og norsk etterretningstjeneste etter krigen hadde kommet seg utrolig kjapt. Der oppe i høyfjellet fortalte oberst Evang meg og Vidar Ystad, som visste om Evangs hytte i journalistens hjemtrakt i Telemark, sannheten: «Jeg vet ikke hva Riksadvokaten blåser seg opp for eller hva Olav Brunvand tror han kan avsanne. For vi fortalte aldri journalisten Brunvand noen ting da han var statssekretær i Forsvarsdepartementet! Og finnene straffedømte jo to av mine agenter i 1960!» - var ordene Vilhelm Evang brukte da han bekreftet sin underordnede Blindheims fortelling.  Svein Blindheim ble straffedømt for embetsmenns taushetsplikt, en dom som blant andre professor dr. juris. Torstein Eckhoff kritiserte hardt.

I 1985 leide NRK tid på den amerikanske ressurs-satellitten «LandSat» og filmet basekomplekset på Kolahalvøyen.  I et opptak gjort i Dagsrevyens redigeringsrom kommenterte tidligere E-stabssjef og kontreadmiral Jan Ingebrigtsen opptakene.  Vi så en svær betongflate i Severodvinsk.  «Dette viser satelittovervåkingens begrensning, for vi kan ikke se gjennom betongflaten hva den eventuelt skjuler!», sa admiralen. Da jeg spurte ham hva E-tjenesten gjorde for å bøte på slikt, svarte han: «Da må vi sende agenter inn og det gjør vi da også rutinemessig!» I det redigerte opptaket krevde Ingebrigtsen at dette ble tatt ut, og det etterkom vi. Men da jeg selv siterte hans utsagn i kjølvannet på Lundkommisjonen om de hemmelige tjenester i 1994, klaget den gamle etterretningssjefen meg inn for Pressens faglige utvalg. Etter at omfattende materiale var stilt til PFUs disposisjon, ble jeg felt med én stemmes overvekt. Noe senere kontaktet ett av PFU-medlemmene meg og fortalte at stemmen på vektskålen ble avgitt av et medlem av PFU, som hadde tjenestegjort i norsk etterretningstjeneste.

les også

Forsvarer: Frode Berg følte seg presset til å delta i etterretningsoperasjon

«Norsk etterretningstjeneste er netto leverandør av etterretningsopplysninger som den sovjetiske Nordflåten til CIA, som er vår søsterorganisasjon!», sa kontreadmiral Egil Eikanger til meg off the record etter påske i 1987 i samband med KV-Toshiba-skandalen på sitt kontor i Platous gate i Oslo. Eikanger, som var etterretningssjef da han kom med uttalelsen, lever i beste velgående i Bergen.  I 1995 vedsto admiral Eikanger seg sin omtalte vurdering fra 1987 i Redaksjon 21 på NRK om KV/Toshiba-saken.

I min første periode i Moskva for NRK mellom 1980 og 1984, viste E-tjenestens mann i Moskva meg et foto som CIA tok av en sovjetisk space shuttle bare timer etter at den var fraktet på lekter nattestid gjennom Moskva elvehavn.  Bildet ble tatt i grålysningen, akkurat da en vindrosse blåste opp presenningen, som dekket over den militære hemmeligheten. Og akkurat da hadde CIA en agent på plass som tok snapshotet!

At også Norge spionerer på russerne i dag, og at major Frode Berg var i oppdrag i Moskva for norsk E-tjeneste, har vi nå Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes’ ord for i Dagsrevyen på selveste Lenins fødselsdag 22. april!  I VG skrev jeg 5. februar om påstanden, som da gikk på at den Russlands-vennlige grenseinspektør Frode Berg var lurt i en russisk felle i Moskva: «Teorien om at Russlands sikkerhetstjeneste FSB «trengte» en sak mot Norge av politiske grunner, kan være riktig. Men hvis det er slik, at et tilfeldig offer ble spunnet inn i dette, var Frode Berg et dårlig valg, også sett med russiske øyne. For hans arrestasjon antagoniserer det mest Russlands-vennlige miljøet i norsk politikk i nord.  Det kan synes tvilsomt om FSB skulle være så ubevisst dette aspektet, at sikkerhetspolitiet ville la en uskyldig mann fra «Kirkenes»-miljøet bli offer for en så vidløftig krisemaksimering.»

Så tyder den siste utviklingen på, at Frode Berg i det minste var i kurértjeneste for norsk etterretningstjeneste da FSB arresterte ham i Moskva.  Verdens to eldste yrker er horen og spionen. Også Norge har fostret slike.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder