VIL ENDRE LOVEN FOR Å BEDRE PENSJONEN: Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken. Foto: Hallgeir Vågenes

Leder

VG mener: Kan undergrave trepartssamarbeidet

Arbeiderpartiet og SV vil endre loven for å sikre pensjon fra første krone. Og det er gode grunner til å øke tjenestepensjonen for lavtlønte. Men bedriftene kan ikke pålegges hele regningen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Jonas Gahr Støre (AP) og Audun Lysbakken (SV) vil bedre tjenestepensjonen for deltidsansatte, vikarer og yngre arbeidstagere. Til VG sier de to partilederne at de vil endre loven, slik at pensjonsopptjeningen i privat sektor starter fra første krone. Håpet nå er at KrF gir forslaget flertall.

Og det er rimelig at folk med lave lønninger sikres bedre i alderdommen. Opptjening fra første krone, slik som i folketrygden, vil bidra til det. Og en utvidelse av privat tjenestepensjon vil heller ikke skape bærekraftsutfordringer, fordi ordningen er fullfondert.

les også

Ap og SV går sammen om pensjonsløft

Hovedinnvendingen til arbeidsgiverne er at det blir dyrt for dem. NHO mener dette vil koste 5,5 milliarder, forskningsstiftelsen FAFO anslår et par milliarder mindre. En forbedring av tjenestepensjonene vil uansett kunne gå ut over konkurranseevnen til bedriftene. Om de skal gå med på dette, må de få noe annet tilbake.

Vi er akkurat ferdig med et lønnsoppgjør hvor nettopp krav om pensjon fra første krone var en del av forhandlingene. Når det kravet falt, var det fordi økt lønnsvekst og bedringer i AFP-ordningen ble prioritert. Det er partene i arbeidslivet som må dekke inn utgiftene til utvidet tjenestepensjon. Derfor er det også partene som bør bli enige seg imellom.

les også

Bærekraft og dobbeltrom

Om politikere som er misfornøyd med lønnsoppgjøret i etterkant prøver å endre loven for å få viljen sin, er de med på å undergrave vårt høyt skattede trepartssamarbeid. Man kan jo lett se for seg hvor lite motivert partene blir i fremtidige forhandlinger, om utsikten er å bli overkjørt i etterkant.

Det betyr ikke at vi er imot å utvide tjenestepensjonen. Om partene blir enige, hilser vi en slik lovendring velkommen. Men her må alle gode hensyn veies opp mot hverandre. Om arbeidstagerne skal få gjennomslag for nyordningen, må de være forberedt på å kunne fire på andre krav, for eksempel lønn. Det må et spleiselag til, for det siste vi vil er at norske bedrifter skal gå dukken på grunn av for høye utgifter.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder