KRISTNE VERDIER: – Jeg har ikke tenkt å gi meg før jeg får svar på spørsmålet om hvordan de andre partiene stiller seg til mine og KrFs verdiutfordringer, skriver Krf-leder Knut Arild Hareide. Her på debatt om kristne verdier ved Evangeliesenterets Landsstevne i Østerbo i Halden. FOTO: THERESE ALICE SANNE VG

Derfor trenger vi kristne verdier

Det er vel og bra at politikere snakker om verdier, men det blir hult når de ikke er villig til å konkretisere hva verdiene betyr.

VG Debatt
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

KNUT ARILD HAREIDE, leder i KrF.

Mange kjenner på en uro for tiden. Vi kjenner på bekymringer for hvilket samfunn barna våre skal vokse opp i. Mange føler seg utrygge overfor et Norge i forandring. En uro for at viktige verdier som vi har bygget samfunnet på er i ferd med å forvitre.

Det er nettopp da det er viktig å ta vare på den kristne kulturarven og de kristne verdiene. Det er nettopp da det er viktig med verdier som varer, verdier som varmer. Fordi det gir trygghet og rotfeste. Det er også når man er trygg på sitt eget at man best kan møte andre med åpenhet.

Ikke et museumsprosjekt

Det er bra at så mange av partiene og politikerne nå snakker om de kristne verdiene. Det verdiengasjementet setter KrF selvsagt pris på. Problemet er at engasjementet ikke følges opp med konkret innhold. Nå etterlyser jeg svar fra de andre partiene.

Ronald Fangen, en av mellomkrigens viktige forfattere, og sentral i den nye kristen-humanistiske tradisjonen, var den som først utviklet vår tenkning rundt de kristne verdiene. Han var KrFs mest sentrale lederfigur da partiet fikk sitt nasjonale gjennombrudd rett etter krigen. Og det var Lars Korvald, KrFs partileder som for 50 år siden brukte de kristne verdiene i en politisk valgkamp for første gang. Siden har KrF gjort det – fordi vi tror kristne verdier er mye mer enn et museumsprosjekt, men verdier som er relevante for fremtiden vi skal bygge sammen.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Ja, senest i valgkampen for fire år siden var kristne verdier et kjernebudskap for meg som partileder. Og dette verdiengasjementet preger tusener av KrF-ere over hele landet.

Forrige uke fremmet KrF fem verdiutfordringer til det politiske Norge. Det oppsiktsvekkende var at bare Senterpartiet svarte på utfordringene. De andre partiene har siden forrige uke ikke en gang villet kommentere dem. Verken Høyre, Ap, Frp, Venstre eller SV. Og det selv om de fleste partiene sier at kristne verdier er viktig. I de fleste partiers partiprogrammer står kristne og humanistiske verdier opplistet som en viktig del av verdigrunnlaget.

Kommentar: Tjener på kristen frontkollisjon

Fem utfordringer til de andre partiene

Da er det synd at ingen av de andre partiene tør å ta utfordringen vår. Det bidrar til at verdidebatten raskt blir tomt prat. Men velgerne fortjener bedre! Politikere som snakker om verdier må være konkrete dersom debatten skal handle om noe som er viktigere enn brunost og vafler. Det gjør at velgerne kan ta et informert verdivalg. De ønsker KrF å bidra til.

Her kommer fem verdiutfordringer fra KrF til de andre partiene. Nå etterlyser jeg igjen svar:

1. Vil de andre partiene bidra til et raust samfunn som har plass til alle, der alle har samme menneskeverd og alle er like mye verdt? Da må vi si nei til tidlig ultralyd og tester som bare har som formål å sortere bort, ikke finne avvik som kan behandles. Da må vi kjempe mot ulikheter og utenforskap og få bukt med barnefattigdommen i Norge.

2. Vil de andre partiene bidra til å styrke nære fellesskap og distrikt, siden det er de nære fellesskapene som er limet i samfunnet, som bygger samhold og tillit? Da må vi ha et taktskifte i distriktspolitikken og vi må sikre mangfold gjennom en sterkere satsing på frivilligheten og ideell sektor.

3. Vil de andre partiene bidra til å skape et familievennlig samfunn som setter barna først, siden vi vet at en god barndom varer livet ut? Da må valgfriheten for familiene bestå både gjennom kontantstøtte og satsing på barnehager. Da trenger vi flere lærere i skolen, gjennom lovfesting av lærernorm som gir maksimalt 15 elever per lærer på barnetrinnet og 20 på høyere trinn.

4. Vil de andre partiene bidra til å løfte den kristne kulturarven? Da mener jeg de bør være garantister for å bevare søndagen, sørge for fortsatte skolegudstjenester, at barna skal lære om kristendommen på skolen og at støtten til trossamfunn opprettholdes.

5. Vil de andre partiene sørge for at Norge ikke er seg selv nok, i en urolig verden der svaret ikke kan være å akseptere urett, isolere oss eller få nok med oss selv? Vi har et felles ansvar for vår verden. Da må bistanden holdes på én prosent, med reformer som gjør den mer fattigdomsrettet og forutsigbar. Klimatrusselen må møtes med mer offensive klimatiltak som kan oppfylle Paris-avtalen og et klart nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Bakgrunn: Hareide og Listhaug i strid om bistand og norske verdier

Fellesverdier

KrF har ikke monopol på kristne verdier. For dette er i realiteten fellesverdier, verdier som utgjør limet i samfunnet vårt. Da holder ikke å bare si at vi vil bevare dem. Vi må være villige til å fylle dem med innhold. Det er debatten om hva disse verdiene betyr for våre politiske veivalg som er viktig.

Jeg har ikke tenkt å gi meg før jeg får svar på spørsmålet om hvordan de andre partiene stiller seg til mine og KrFs verdiutfordringer. Dette er spørsmål som bør prege verdidebatten i Norge.

Ronald Fangen var opptatt av hvordan de kristne verdiene kunne fungere som et felles gulv for det samfunnet vi skulle bygge. Det er det vi snakker om. Det gir også trygghet for små og for store.

Derfor tror jeg Ronald Fangen ville vært enig i de verdiutfordringene vi nå sender til de andre partiene. Og han hadde nok ikke gitt seg før han fikk svar, han heller.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder