Debatt

Kampen om islams sjel

Vi har fått nok. Vi kan ikke lenger sitte stille. En urettferdig, blodig og farlig kamp utspilles om vår identitet og vår fremtid. Det drepes og undertrykkes i vår religions navn, det er ikke nok å ta avstand. Vi må skape en endring!

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

ALI CHISHTI, samfunnsdebattant
Det har kokt i de norsk-muslimske miljøene de siste årene, det som kommer frem til overflaten nå og endelig når offentligheten er bare toppen av isfjellet. Vi har vært vitne til en rekke unge kvinner og menn med muslimsk bakgrunn brette opp ermene, og ta et knallhardt oppgjør med patriarkatet og den forkvaklede ærestenkningen som i verste fall koster liv.

Ali Chishti. Foto: Mattis Sandblad VG

Med og uten hijab, med og uten tro, de forener seg i kampen for noe større: for menneskeverdet.

Norsk-muslimsk identitet

I det norsk-pakistanske miljøet har det i sommer pågått en opphetet debatt om hvordan de tradisjonelle pakistanske foreningene representerer norsk-pakistanere ovenfor storsamfunnet. Den yngre generasjonen har krevd en mer demokratisk og kritisk tilnærming til korrupte pakistanske politikere som år etter år blir invitert for å kaste glans på Pakistans nasjonaldag og andre arrangementer.

Det har bygget seg opp en frustrasjon og en rettferdighetstrang hos unge norske muslimer som ønsker å skape sin egen norsk-muslimske identitet. En identitet som har utgangspunkt i menneskeverd, toleranse, rettferdighet og likhet for loven.

Vi er en generasjon muslimer vokst opp i en tid der ekstremisme og terror i islams navn har fått satt dagsorden, og vi ser muslim-hat og fremmedfrykt vokse i både Norge og resten av Vesten. Det er en ond sirkel, og vi muslimer må ta vår del i å bryte den. Muslimer flest mener at gjensidig respekt og fredelig samkvem mellom muslimer og ikke-muslimer er et av islams hovedperspektiver. De vet at når man ser forbi etniske og religiøse skillelinjer er vi alle mennesker med de samme sorgene og behovene.

Og når alt kommer til alt – er det som betyr noe. Klarer vi å se på hverandre som likeverdige mennesker vil vi ikke klare å de-humanisere hverandre og hate hverandre.

Ekstremistisk

For som Mohammad Usman Rana så illustrerende har konstatert: Det brenner i islams hus. En av brannstifterne er organisasjoner som IslamNet, som sverger til reaksjonær salafisme, men som like fullt med største selvsikkerhet påstår at det de står for er det alle muslimer mener.

I VG-kronikken som Fahad Qureshi skrev denne uken, kan man lese en mer modererende tone og det en mer forsonende retorikk, for slik å få større gjenklang blant unge norske muslimer.

Det er på høyt tid å ta bladet fra munnen. For la det ikke være noe tvil: IslamNet er en ekstremistisk organisasjon, som ikke under noen omstendigheter snakker på vegne av alle muslimer.

Mange har sittet stille og ikke tatt denne kampen, men når man ser hvor destruktiv denne ideologien er, og hvor effektivt de har tiltrukket seg ukritiske unge muslimer, må det klargjøres hvilke umenneskelige holdninger og verdier IslamNet står for. Deres versjon av islam, som de hevder er den eneste sanne islam, skader muslimers omdømme og gjør det vanskeligere for muslimer, når fortellingen om at alle muslimer er enige med Qureshi får feste seg.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Først er det greit å få presisert at den type reaksjonær salafisme IslamNet fronter, er en marginal gruppering innen det enorme mangfoldet som utgjør religionen islam, både i Norge og på verdensbasis.

Salafismen som moderne ideologi, har utspring fra Saudi Arabia og blir spredt over landegrensene av kongedømmets oljerikdom. Men islam er så mye mer en den saudiske versjonen, som legger de mest absurde og hårreisende restriksjoner på sine borgere, og kaller det islam.

Kun 20 prosent verdens muslimske befolkning er faktisk arabere. Tyngdepunktet i den islamske verden finner vi i Sørøst-Asia.

Les også: Oppskriften på utvikling av parallellsamfunn

Tragisk

Salafismen utmerker seg med en rigid tolkning av islam, som ikke gir rom for meningsforskjeller og tankefrihet. Enhver som er uenig, blir forsøkt utvist fra det muslimske fellesskapet og stemplet som vantro eller hykler. Kvinner er fullstendig prisgitt mannens nåde, og i stedet for å ha fokus på formålet med de islamske normene og prinsippene, er det i salafismen en insistering på at kun deres rigide forståelse av islam er Guds lov, og ergo er alle andre fiender av Gud.

Det mest tragiske med IslamNet er den respekten og toleransen de så frimodig krever fra det norske samfunnet, i et land hvor de nyter friheter som de selv aldri ville innrømmet andre i deres idealsamfunn.

Det er attpå til et faktum at majoriteten av muslimske terrorgrupper har bygget sin legitimert på salafisme: Al-Qaida, Al-Shabaab, Boko Haram og IS. Det er ikke slik at alle salafister står for vold, terror og overgrep, men den grunnleggende og altomfattende intoleransen som ligger til bunn i salafistisk lære, er første steg til ekstremisme og de-humanisering.

Islamske verdier

De aller fleste muslimer tolker ikke islam slik bokstravtro salafister gjør. De vet at et godt styresett er viktig og står svært sentralt i islam. Ifølge islam skal et land ha gode og velfungerende institusjoner. Lederne skal følge samme lovene som innbyggerne. Samfunnet skal være basert på økonomisk og politisk frihet, og måten samfunnet er organisert på skal fremme økonomisk vekst.

Ressursene i samfunnet skal komme alle innbyggerne til gode, og innbyggerne skal behandles likt. Ifølge Koranen er undertrykkelse av innbyggerne strengt forbudt. Det vil si at korrupsjon og utarming av samfunnet ikke er forenlig med islam. De vet at kvinner er en viktig ressurs og viktig del av et samfunnet.

Jeg mener bestemt at det er noe i at Norge og andre vestlige land år etter år kommer på lister over land som står nærmest de islamske verdier, idealer og prinsipper.

Det er så mye som står på spill, og vi som kjemper for en islamforståelse, hvor skriftens ord leses og forstås i lyset av barmhjertighet og nåde, som Gud selv insisterer på (113 av Koranens 114 kapitler starter med å fremheve Guds nåde og barmhjertighet), må intensivere kampen.

Det blir ikke smertefritt, men det har aldri kamper som virkelig betyr noe vært. Det er for mye for spill til at vi kan la være.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder