Leder

Nei til behovsprøving

På dette området mener vi det er så enkelt at SV har rett i at alle må med, og at Venstre tar feil.
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Partiene konkurrerer om hvem som har de beste tiltakene mot fattigdom, særlig for barn. Venstres løsning i sitt alternative budsjett er blant annet å behovsprøve barnetrygden for å kunne bruke disse pengene på andre tiltak for familier, som billigere barnehage og SFO for dem med dårlig råd. Forslaget går ut på å gradere barnetrygden etter tre inntektskategorier. En forelder som tjener over 482 000 kroner skal få barnetrygden halvert. - Universelle ordninger hvor alt smøres likt ut til alle, er ikke veien å gå i det lange løp, sa Venstre-leder Trine Skei Grande da partiet la frem sitt budsjett.

Les også: Venstre vil ta barnetrygden fra de rike

I går la SV frem sitt forslag til budsjett hvor partiet går i motsatt retning. SV vil at alle barnefamilier fortsatt skal omfattes av ordningen. I tillegg ønsker partiet å øke summen, som har stått på stedet hvil siden 1996. Foreldre med barn skal ifølge SVs forslag få barnetrygden justert hvert år i tråd med prisveksten. Partileder Audun Lysbakken argumenterte med at det regjeringsnedsatte Fordelingsutvalget fremhevet barnetrygden som det mest effektive tiltaket mot barnefattigdom, samt at behovsprøving betyr mer byråkrati og skader oppslutningen om velferdsstaten.

At det blir mer byråkrati og svekker oppslutningen om velferdsstaten, er vi i VG helt enig i. På dette området mener vi det er så enkelt at SV har rett i at alle må med, og at Venstre tar feil. Å behovsprøve trygdeordningen er dyrt og lite effektivt, og i seg selv et merkelig standpunkt fra Venstre som ellers jobber for mindre byråkrati.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Men enda viktigere er det at de universelle ordningen er selve navet i vår velferdsstat. Det at alle omfattes av trygdeordningene gir stor oppslutningen om velferdsstaten. Folk flest er villig til å være med å betale skatt for å finansiere ordningene, fordi de føler at de får trygghet og hjelp tilbake. Særlig i urolige tider som nå, med økende forskjeller, høy innvandring og flere spenninger mellom grupper, trenger vi de universelle ordningene som øker tillit mellom folk. Alternativet kan bli mer fordommer og mistenksomhet.

Les også: Vanja bruker opp barnetrygden - Per sparer alt

Norge har en av verdens beste velferdsstater, og den har sterk støtte i befolkningen. Men dette er en skjør oppslutning som kan forvitre om vi begynner å gjøre for stor forskjell på folk. De som betaler inn skatt kan bli mindre villige til å bidra om de får en opplevelse av at pengene går til alle andre, mens de selv ikke føler seg ivaretatt. Alt folk flest omfattes av den forsikringsordningen som velferdsstaten er må til om vi vil trygge den for fremtiden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder