RAPPORT: – Jeg mottok første rapport fra Produktivitetskommisjonen (ledet av professor Jørn Rattsø) i februar i fjor. Rapporten peker på flere viktige tiltak for å øke produktiviteten. Vi jobber nå med å gjennomføre flere av forslagene, skriver finansministeren. Foto: Stian Lysberg Solum , NTB scanpix

Debatt

Omstilling for økt vekst

Vår fremtidige velferd er avhengig av produktivitetsvekst, men veksten flater ut. Det truer velferdssamfunnet slik vi kjenner det. Produktivitet betyr nesten alt for vår fremtidige velferd.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over fire år gammel

SIV JENSEN, finansminister (Frp)

I dag mottar jeg Produktivitetskommisjonens andre rapport, med råd om hva som må gjøres.

Ny verdiskapning

La oss først se på situasjonen for norsk økonomi, som er i omstilling. Oljen vil ikke lenger være motoren bak vår økonomiske vekst. Samtidig har vi en svært krevende flyktningsituasjon, vi skal gjennom en grønn omstilling og andelen eldre i befolkningen øker.

Siv Jensen. Foto: Frode Hansen , VG

Alt dette vil påvirke økonomien. For å lykkes med denne omstillingen trenger vi kunnskap, entreprenørskap og et konkurransedyktig næringsliv. Vi skal ikke bare ha mer verdiskaping, vi skal ha ny verdiskaping.

Produktivitet betyr nesten alt for vår fremtidige velferd. Enkelt sagt forteller produktiviteten hvor mye vi får ut av ressursene våre. På sikt er det bare økt produktivitet som kan sikre reallønnsvekst for arbeidstagere. Produktivitet er også det eneste som kan sikre velferden. Årsaken er enkel: Det er først når vi skaper økte verdier at vi har noe mer å fordele.

Trenden må snus

Siden 2006 har imidlertid veksten i produktiviteten i Norge falt. Det er en utfordring vi deler med flere andre vestlige land. Der vi fra 1996 til 2005 hadde en årlig produktivitetsvekst på tre prosent, har vi fra 2006 til 2014 hatt en årlig vekst på 0,8 prosent. Denne trenden må vi snu for å lykkes med omstillingen. Klarer vi bare å øke veksten med 0,2 prosent årlig, vil det bety mer for vår velstand om 50 år enn hele oljeformuen.

Regjeringen er godt i gang med å møte disse utfordringene. Det kraftige oljeprisfallet har forsterket behovet for omstilling og økt konkurransekraft. Arbeidsledigheten i oljerelaterte næringer har økt, og Regjeringen har derfor kommet med en tiltakspakke for å motvirke arbeidsløsheten. Samtidig er vi avhengige av at ressurser flyttes til morgendagens næringer. Vi har flere støtdempere som hjelper oss. Norges Bank har satt ned renten og kronekursen har svekket seg. Det gjør det lettere for norske bedrifter å konkurrere.

Det store bildet er likevel tydelig: Norge trenger en sterkere produktivitetsvekst for å gi nye arbeidsplasser, skape vekst i økonomien, betale for velferden og lykkes med den omstillingen vi skal gjennom. Hva må vi gjøre?

Støtte fra OECD

Noe av det første Regjeringen gjorde etter at vi tiltrådte var å sette ned en produktivitetskommisjon. Jeg mottok første rapport fra Produktivitetskommisjonen i februar i fjor. Rapporten peker på flere viktige tiltak for å øke produktiviteten. Vi jobber nå med å gjennomføre flere av forslagene. I dag legger kommisjonen fram sin andre rapport. Det blir spennende å lese hva kommisjonen foreslår i denne rapporten.

De tre områdene det ble bestemt at denne rapporten skulle behandle var: teknologi, utvikling og innovasjon, bedre bruk av arbeidskraftsressursene og tiltak for økt produktivitet i offentlig sektor. Gode forslag for forbedringer på disse tre områdene vil kunne styrke norsk økonomi og velferd.

OECD la nylig fram sin landrapport om Norge, som ga god støtte til Regjeringens reformagenda. Forslagene fra OECD og rapportene fra Produktivitetskommisjonen vil danne et godt faglig grunnlag for nødvendige reformer i offentlig og privat sektor. Slik kan vi skape nye norske arbeidsplasser og omstille oss for fremtiden.

Virkemidler

Vi skal satse på utdanning, forskning og innovasjon. Dette blir helt avgjørende for å drive frem nye arbeidsplasser og bedre løsninger som skaper større verdier. Vi må også passe på at det er en god fordeling mellom hvilke oppgaver som løses i det offentlige, og hvilke som løses i det private.

Regjeringen har allerede satt i gang en rekke reformer som skal fornye, forenkle og forbedre Norge: Politireform, samferdselsreformer og kommunereform. Reformene er viktige, men de er kun virkemidler. Målet er å løse viktige oppgaver og omstille Norge for fremtiden.

Vi vi vil fortsette å omstille Norge. Det vil gi økt produktivitetsvekst, skape nye arbeidsplasser og sikre den fremtidige velferden.

Les også

 1. Siv Jensen: Økte skatter et dårlig svar

  Det er svært viktig å få til økt produktivitetsvekst for å unngå høyere skatter, konstaterte finansminister Siv Jensen…
 2. Skatteslaget inn i en ny runde

  Regjeringen vurderer å skatte folks boliger, biler og hytter, mens de som har aksjeformuer og fete bankbøker skal slippe…
 3. Norsk økonomi tåler juling

  På 1990-tallet var det ikke så mange unge jenter som brydde seg om styringsmålet for Norges Bank og arbeidsdelingen i…
 4. Frp har det mest i kjeften

  Frp bestyrer den største flyktningstrømmen til Norge noensinne. Ordbruken er tøff.
 5. Forandring fryder nesten aldri

  Det er knapt mulig å skape begeistring for at kommuner skal…
 6. Tid for ny kommunestruktur

  Gårsdagens NHO-konferanse handlet om et viktig tema. Norges befolkning øker, og stadig flere vil bo i eller rundt byene.
 7. Offentlig produktivitet

  Hva skal til for å øke produktiviteten når prismekanismen og…
 8. En kraftig vekker

  I går kom rapporten fra Produktivitetskommisjonen ledet av Jørn Rattsø.

Flere artikler

 1. Økonomiprofessor til Siv Jensen:
  – Legg ned det som ikke funker

 2. Siv Jensen: Økte skatter et dårlig svar

 3. Baksiden av den norske medaljen

 4. Uroen for en boligboble

 5. Fra særstilling til omstilling

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder