FRAVÆRSGRENSEN: – Statsråd Røe Isaksen har gått på et nytt nederlag, men vi gir oss ikke før vi er helt i mål, skriver AUF-lederen. Foto: Frode Hansen VG

Debatt

Seier i første runde, men kampen fortsetter

Vi kommer til å fortsette å kjempe med nebb og klør for at fraværsgrensen i skolen blir skrotet.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

MANI HUSSAINI, leder AUF

«Stortinget ber regjeringen oppheve forskriften om en fraværsgrense på ti prosent i enkeltfag i videregående opplæring og i dialog med sektoren utarbeide et nytt regelverk for fravær.»

Dette er ordrett sitat fra Stortingets kunnskaps-, utdannings- og forskningskomités innstilling. Første runde er vunnet, men kampen er ikke over.

Mani Hussaini. Foto: Annemor Larsen VG

Grunnen til at denne fraværsgrensa har skapt så stor debatt og motstand er nettopp det faktum at den ikke gir noen form for slingringsmonn. Det som har blitt presentert som et virkemiddel for å hindre frafall i den videregående skolen ville trolig ha ført til det stikk motsatte. For når det settes en absolutt grense på ti prosent i enkeltfag er det i mange tilfeller forsvinnende lite som skal til. Som vi har gjentatt til det kjedsommelige er det ikke alt fravær som er like lett å dokumentere, uten at man kan karakterisere det som skulk av den grunn.

Les også: Det blir nasjonal fraværsgrense

Kunnskapsministerens foreslåtte fraværsgrense ville rammet de elevene som allerede sliter mest hardest. Elever som kommer skjevt ut i starten av skoleåret ville blitt fratatt all motivasjon til å hente seg inn igjen og fullføre fordi de uansett måtte tatt opp ett eller flere fag.

Vi mener det er viktigere å fokusere på årsaken til fraværet enn å straffe dem som ufrivillig går glipp av undervisning. Bedre oppfølging av elevene, elevsamtaler og en styrking av skolehelsetjenesten er mye bedre verktøy for å hindre at elever faller fra.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!
I både nettaviser og på sosiale medier har den siste utviklingen i debatten rundt fraværsgrensa blitt presentert som at Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå har inngått et kompromiss med regjeringspartiene om å innføre en fraværsgrense på 15 prosent i stedet for kunnskapsministerens forslag om ti, men det stemmer rett og slett ikke. Det som har skjedd er at Ap og SV sammen med Sp, Venstre, KrF og MDG har sikret flertall på Stortinget for å si nei til den rigide forskriften Høyre og Frp ønsket å innføre. Forskriften blir sendt i retur til kunnskapsministeren, og resultatet er at det høyst sannsynlig ikke blir noen fraværsgrense fra høsten av. I stedet må Torbjørn Røe Isaksen sette seg ned med skolesektoren, Elevorganisasjonen og andre sentrale aktører for å finne en mer rettferdig løsning.

Dette er en konsekvens av et massivt opprør fra Elevorganisasjonen, de aller fleste ungdomspartiene og andre ungdomsorganisasjoner. Også mange lærere og skoleledere har vært kritiske til en absolutt fraværsgrense. Gjennom hele våren har det blitt arrangert demonstrasjoner, aksjon og elevstreiker. Oppmerksomheten har vært stor, og kampen ble kronet med en viktig delseier.

Les også: Useriøst fra Arbeiderpartiet!

Når det er sagt er det ingen hemmelighet at Arbeiderpartiet hele tiden har vært for en nasjonal fraværsgrense, det har de vært ærlige på hele veien. Men det er en vesentlig forskjell på det Arbeiderpartiet og Senterpartiet går inn for og den grensa Røe Isaksen forsøkte å presse gjennom. Der kunnskapsministerens forslag ikke har rom for å gjøre individuelle vurderinger og rett og slett er for lite gjennomarbeidet, ønsker Ap en mye mer fleksibel løsning, med mulighet for skjønn.

La det likevel ikke være tvil om at vi kommer til å fortsette å kjempe med nebb og klør for at fraværsgrensen blir skrotet.

Situasjonen ser lysere ut nå enn i mai, Røe Isaksen har gått på et nytt nederlag, men vi gir oss ikke før vi er helt i mål.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder