FORNUFT: Stein Lier-Hansen, adm. direktør i Norsk Industri og fellesforbundets leder Jørn Eggum (t.h), ble enige. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Fornuften seiret i lønnsoppgjøret

  • VG Leder
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det ble enighet mellom partene i lønnsoppgjøret i industrien. Heldigvis. Det er viktig at rammene som ble avtalt mellom Fellesforbundet og Norsk Industri blir førende også for de kommende lønnsoppgjørene. Den såkalte frontfagsmodellen bygger nettopp på at den konkurranseutsatte industrien er førende når det gjelder lønnsutviklingen i det norske samfunnet.

I gode tider går industrien godt, og norske bedrifter selger mye til utlandet. Da kan lønningene også øke. Men i dårlige tider, som nå, må arbeiderne vise moderasjon. Da er det avgjørende viktig at også de delene av arbeidslivet som er skjermet mot konkurranse, særlig i offentlig sektor, utviser den samme moderasjonen.

Resultatet av oppgjøret i industrien er at vanskelige spørsmål om pensjon utredes. Det er bra. Vi er også godt fornøyd med at regjeringen vil foreslå å utvide permitteringstiden fra 30 til 52 uker. Dette har vært et sterkt ønske fra både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Regjeringen har frem til nå stått i mot dette presset. Vi kjøper ikke regjeringens tidligere argumenter om at dette vil forsinke omstillingen av norsk økonomi. Tvert om mener vi dette er et klokt grep, sett i lys av den dramatisk økende arbeidsledigheten, særlig på Sør- og Vestlandet.

Årets lønnsoppgjør viser styrken i det inntektspolitiske samarbeidet. I tider som de vi nå står oppe i, er det av helt avgjørende betydning. Det lover godt at arbeidsgivere, arbeidstagere og staten finner frem til gode felles løsninger også når Norge har en blåblå regjering. Dette forteller om ansvarlighet i alle ledd, om åpenhet og fleksibilitet, og om en grunnleggende forståelse for de utfordringene samfunnet vårt står midt oppe i.

Den norske modellen må sies å være usedvanlig vellykket. Den bygger på at alle skal få ta del i velstandsveksten, at alle skal bidra med det de kan, også i tøffe tider, og at viktige samfunnsaktører har tillit til hverandre. Bærebjelken i det hele er et velorganisert arbeidsliv, der de store organisasjonene på begge sider av bordet tar et helhetlig ansvar for samfunnsutviklingen – og der staten er en medspiller, ikke en motstander.

Vi stoler på at vi vil hverandre vel i dette samfunnet. Denne tilliten må vi ta vare på, både mennesker i mellom, og i storsamfunnet. Partene i arbeidslivet må ta sin del av ansvaret for at det forblir slik. Årets lønnsoppgjør i industrien lover godt i så måte. Vi håper å se den samme ansvarligheten i de etterfølgende lønnsoppgjørene gjennom denne våren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder