SYKEHUS: – Vi skal utvikle tjenestene i nært samarbeid med Oslo kommune ved å bygge et stort sykehus på Aker i tett kontakt med ny storbylegevakt på samme sted. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Debatt

Planene ligger fast

En nedbygging av sykehusene i Oslo står på dagsorden, kan vi få inntrykk av etter å ha lest VGs leder forrige fredag. Nei, vi skal investere i nye sykehusbygg som gir mulighet for en bedre pasientbehandling i fremtiden.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

MARIT BJARTVEIT, klinikkleder Klinikk for Psykisk helse og avhengighet, OUS
SIGBJØRN SMELAND, klinikkleder Kreftklinikken, OUS
MORTEN TANDBERG ERIKSEN, klinikkleder Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, OUS

Oslo universitetssykehus (OUS) har ansvar for spesialisthelsetjenester til store deler av Oslos befolkning og det er viktig at innbyggerne får sin behandling i funksjonelle lokaler tilrettelagt for morgendagens behandling.

Vi skal utvikle tjenestene i nært samarbeid med Oslo kommune ved å bygge et stort sykehus på Aker i tett kontakt med ny storbylegevakt på samme sted. En moderne storbylegevakt godt integrert med sykehuset både for skader, ortopedi og psykisk helse tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gir en nødvendig trygghet for Oslos befolkning. Vi vil i tillegg samle store deler av psykiatrien og tverrfaglig spesialisert rusbehandling på Aker. Den er i dag for spredt og i til dels gamle og lite funksjonelle bygg. Aker sykehus og storbylegevakten på samme sted, vil gi klare fordeler for behandlingen av pasienter.

les også

VG MENER: Aker i spill

Samtidig er det viktig å samle de spesialiserte funksjonene der OUS har ansvar for Sør-Øst Norge og hele landet. Samling av høyspesialisert behandling er det sentrale i planene for den fremtidige sykehusstrukturen og prosessen har til nå konkludert med at det mest hensiktsmessig er samling på Gaustad.

Vi har i dag flere gode eksempler på effekten av samling av fagmiljø, blant annet innen blodsykdommer og sykdom i lever og bukspyttkjertel, men ytterligere samling er helt avhengig av nye bygg. Fortsatt har vi delte fagmiljøer når det gjelder behandling av barn og avansert kreftkirurgi som nevrokirurgi og hjertekirurgi. Det er ingen rasjonale for at disse spesialiserte fagområdene, med et lite antall pasienter, ikke er samlet på ett sted. En samling av fagmiljøene er også viktig for at OUS skal kunne være en god bakvakt for hele Helse Sør-Øst.

les også

Kommentar: Gjøkungen på Gaustad

De fleste virker enige i at vi trenger nye bygg for å kunne gi pasientene et tilbud av høy kvalitet med blant annet enerom, noe vi per i dag har i for liten grad.  

Spørsmålet er hvor, når og hvor mye det skal bygges. Til nå er det bestemt at Radiumhospitalet skal være et spesialisert kreftsykehus – det er veldig bra, og planleggingen er godt i gang. Regional sikkerhetspsykiatri får et nytt bygg. Nå trenger vi en beslutning slik at vi får et storbysykehus på Aker, samlet psykiatrien og TSB i større grad enn i dag på Aker og en utbygging på Gaustad som sikrer at all spesialisert pasientbehandling blir samlet på ett sted i Oslo.  Vi har vi ingen tid å miste.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder