SVARER: Lars Emil Aga Haugom.

Debatt

Førerkort for eldre: Ministre på kunnskapsløs frierferd

Eldre- og folkehelseministeren og samferdselsministeren har bestemt at de kognitive testene som tas av eldre som vil beholde førerkortet ikke lenger skal benyttes med mindre det er indikasjon for å benytte dem. Med andre ord; disse ministrene kjenner ikke lovverket.

LARS EMIL AGA HAUGOM, Stipendiat Allmennmedisinsk Forskningsenhet Bergen, sykehjems- og fastlege.

I 2016 kom det nye helsekrav til førerkort. I grove trekk ble det mindre rom for skjønn – noe som skulle sikre mest mulig likebehandling. Mer av beslutningsprosessen ble overført til fastlegene – noe som skulle redusere mengden dispensasjonssøknader til Fylkesmannen. Man kan absolutt stille spørsmål ved oppgaveoverføringen til et allerede svært travelt fastlegekorps – men vinklingen til politikerne vitner om grunnleggende mangel på innsikt i gjeldende regelverk.

Hvis man tar seg et øyeblikk og ser på Førerkortveilederen, nærmere bestemt vedrørende kognitiv svikt (§15, helsekrav til førerkort) står følgende;

Helsekrav er ikke oppfylt når svekkelse av kognitiv funksjon medfører trafikksikkerhetsrisiko.

Søkers kognitive funksjon vurderes av legen ut fra kjent sykehistorie og undersøkelsessituasjonen. Ved mistanke om kognitiv svikt skal gjennomprøvde tester brukes.

les også

Førerkort for eldre

20.02.19 kan man lese i VG at eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (FrP) og samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) konkluderer med at man ikke lenger skal benytte de kognitive testene med mindre det er helt tydelige tegn på kognitiv svikt.

Med andre ord; intet nytt under solen.

Det skal ifølge dagens allerede gjeldende regelverk foreligge mistanke om kognitiv svikt når man setter i gang med de aktuelle testene. Man kan forsikre ministre og øvrige politikere om at når legen mistenker kognitiv svikt er det godt grunngitt.

Ergo er utspillene fra politikerne kun egnet til å fyre opp under den allerede konfronterende situasjon som oppstår når legen må holde igjen på fornyelse av førerkort. Ressurssterke eldre som åpenbart ikke hører hjemme bak rattet vil med politikernes velsignelse nå føre kampen for å gjenvinne førerretten med fornyet intensitet og individer som burde få målrettet hjelp og behandling for sin avdekkede kognitive svikt kan gå glipp av dette.

Selvsagt er det populært blant eldre velgere når politikere argumenterer for å fjerne festbremsen som ligger i at man må være kognitivt skikket til å kjøre bil.

Er det en ting politikere liker så er det å være populære, men la nå denne frierferden ligge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder