Leder

Klima er politikk, ikke jus

Dersom miljøbevegelsen vinner frem i rettssaken om oljeboring i nord, blir Norges viktigste næring løftet ut av politikken. Det bør ikke skje.

Denne uken fortsetter rettssaken Natur og Ungdom, Greenpeace og Besteforeldrenes klimaaksjon har anlagt mot staten. Målet er å få kjent vedtakene om tildeling av oljeletingskonsesjoner i Barentshavet ugyldig, med bakgrunn i Grunnlovens §112.

Denne paragrafen ble innført i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014. Den gangen vedtok Stortinget en rekke nye bestemmelser som innebar at menneskerettighetene fikk en utvidet og tydeligere plass i Grunnloven. Også rettigheter som allerede var grunnlovsfestet, fikk en ny ordlyd. Miljøbestemmelsen var blant disse.

«Juridisk virkemiddel»

I utvalget som hadde utredet endringene i Grunnloven, var det bred enighet om at deres forslag ikke skulle skape en ny rettstilstand. Men da endringene i miljøbestemmelsen, det som i dag er Grunnlovens §112, var vedtatt, uttalte et av utvalgsmedlemmene seg stikk motsatt:

Advokat Pål W. Lorentzen sa at bestemmelsen «på en helt annen måte enn tidligere vil kunne tas i bruk som et juridisk virkemiddel» i klimakampen. Det er dette vi nå ser utspille seg i Oslo tingrett.

Ulike syn

Klimapolitikken er et av vår tids mest betente politiske stridstemaer. Oljepolitikken er en sentral del av dette. Ulike aktører har ulikt syn på hvordan klimaproblemene best kan løses, og på hvilke perspektiver som bør vektlegges:

Må vi se energipolitikken i global sammenheng, og vurdere norsk olje og gass opp mot mer forurensende energiformer andre steder i verden? Eller skal vi se norske utslipp isolert, og se hvilke forpliktelser vi som nasjon har til å begrense utspillene lokalt?

Kjernen av politikken

Hvilken betydning har oljevirksomheten for norsk økonomi? Og hvilke konsekvenser får det dersom vi kutter ut leting og produksjon raskere enn det myndighetene mener er forsvarlig? Og er det virkelig lønnsomt å utvinne olje og gass så langt nord som Barentshavet, i et så krevende og sårbart område?

Les Skartveit: Domstolenes makt og politikernes avmakt

Alt dette er sentrale spørsmål. Og ikke minst – det er politiske spørsmål. Både økonomi, energi og klima ligger i kjernen av politikken. Demokratiet undergraves dersom disse spørsmålene løftes ut av politikken, og over til rettssalen. Vi håper domstolen kjenner sin rolle, og sin begrensning.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder