STIFTELSE: – Med «Født Fri» ønsker vi nå å vise vei. Et hjem for alle som står opp for individets frihet i fellesskapet, skriver Shabana Rehman Gaarder, med støtte fra Amal Aden og Iram Haq. Foto: Mariam Butt NTB scanpix

Debatt

Født fri – velkommen hjem

Hver generasjon må forme sin frihetskamp selv, i dag gjør unge det gjennom skamløs-bevegelsen – og stiftelsen vi har dannet, «Født Fri», skal også være et hjem for dem.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over to år gammel

SHABANA REHMAN, med støtte fra Amal Aden og Iram Haq

For et par uker siden ble forfatter Amal Aden, filmskaper Iram Haq og undertegnede invitert til Stortinget av Venstre-politikerne Abid Raja og Trine Skei Grande.

Venstre utfordret oss til å danne en stiftelse, som kunne samle kampen mot negativ sosial kontroll og skamvolden. De stoppet ikke der, de gikk også langt i å love oss økonomisk støtte i dette arbeidet. Hvorfor politikere kommer på banen først nå kan helt sikkert analyseres på mange måter. Men hva betydde det for oss?

La det først være sagt, en bredere mobilisering mot negativ sosial kontroll og skamkulturen var allerede i gang lenge før politikerne kom med forslag om støtte. Et tettere samarbeid med kvinnebevegelsen var etablert allerede i januar i år gjennom Sekulær Feministisk Front. Vi er mange frivillige som har stått på i årevis og varslet, opplyst og kjempet mot den type vold og årsakene bak den, og kampen er definitivt ikke over. Men det er blitt flere mange flere varslere. Og flere som våger å si fra og delta i samfunnsdebatten også.

I dag er de undertrykkende og for noen, livsfarlige aspektene ved skamkultur godt opplyst og kjent i Norge, enten de manifesterer seg som tvangsekteskap, kjønnlemlestelse, frihetsberøvelse, eller andre former for undertrykking av individets frihet.

Vi vet hvordan negativ sosial kontroll utøves, vi vet mye om hvilke utslag av trakassering, ekstrem kontroll og tvang alt for mange mennesker blir utsatt for, og vi vet at det blir flere og flere varslere. Alt dette skjer samtidig med at nye generasjoner nordmenn med bakgrunn fra andre land, vokser opp, utdanner seg, og forsøker å finne sin flokk og sin tilhørighet i det samfunnet de bor i. Et samfunn som både kritiserer kulturen de opprinnelig kommer fra, og som samtidig ber de bidra som samfunnsborgere i Norge. Hvor hører slike identiteter uten klare definisjoner hjemme? Å være født fri i et pluralistisk samfunn er en utfordring. Men problemet er ikke å være født fri. Problemet er alle holdningene som ikke aksepterer at det er en menneskerett.

Les videre: Sosial kontroll – mer enn kvinnekamp

Frivillige – guttene og jentene – de som søker, de som sier i fra, og de som er tause, alle som kjenner denne kampen på kroppen, kan nå få et samlingsted, et sted hvor de er akseptert, hvor hva individets frihet betyr er forstått. Hvor det er voksne, både fagpersoner, medmennesker, og forbilder som er der så de slipper å ta disse kampene alene. Hver generasjon må forme sin frihetskamp selv, i dag gjør unge det gjennom skamløs-bevegelsen, og stiftelsen vi har dannet, «Født Fri», skal også være et hjem for dem.

Ensomhet er noe mange av de som kjemper for retten til å bestemme over sitt eget liv melder om. Det er på tide at alle vi som har en naturlig tilhørighet i Norge blir ønsket velkommen hjem, som frie mennesker.

Her er formålet med vår stiftelse Født Fri:

«Stiftelsen skal arbeide for felles likestillingsmål på tvers av kjønn, tro og etnisitet.

Vi støtter kampen for individets frihet mot skamvold og negativ sosial kontroll.

Norge er et multietnisk og verdipluralistisk samfunn. Dette krever at individer gis sosial og moralsk frihet til å forme egne liv og finne sin flokk, uavhengig av hvilken familie de er født i, uten å bli diskriminert, tvunget eller utsatt for negativ sosial kontroll basert på hvem de er.

Alle skal kunne ta en utdannelse, søke jobber, finne bolig og – og hvis samliv er ønsket – stifte familie med en partner valgt av egen fri vilje. Dette kan kun skje når individuell frihet og autonomi respekteres, med fravær av tvang og sosialt press.

Stiftelsen skal arbeide for den grunnleggende ideen om at mennesker er født frie og like: basert på demokrati, likestilling og rettssikkerhet. Stiftelsen skal særlig støtte minoriteters rett til de grunnleggende menneskerettigheter gjennom frigjøringsarbeid, og mot fysisk og psykisk vold, som for eksempel, men ikke begrenset til oppdragervold.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Stiftelsen skal arbeide for minoriteter gjennom en varmere og mer inkluderende offentlig samtale men også gjennom åpenhet og kritisk faktabasert informasjon. Målet er å finne felles løsninger på utfordringer i pluralistiske samfunn, uten at kampen for frihet misbrukes mot fellesskapet og mangfoldet.

Stiftelsen skal arbeide ved å være en aktiv stemme i samfunnsdebatten, legge til rette for kompetanseheving, praktisk tilrettelegging og systematisering av frivillig arbeid, kulturelle aktiviteter og gi støtte til prosjekter som underbygger samme formål.»

Veien hit har vært lang, og både språklige, kulturelle og andre barrierer gjorde at innvandrere ikke like selvfølgelig som nordmenn organiserte seg i slike forum før nå. Vi har bestemt oss for å fortsette å bidra, og dele av våre erfaringer.

Det vil bli kontroversielt, det vil bli tøffe tak, vi vil oppleve å måtte henvise saker til politiet, pressen skal informeres, unge skal oppmuntres og gis støtte, og henvendelser håndteres. Alt dette i tillegg til at vi skal produsere , analysere, og bygge opp aksept for individets frihet i det lille landet vi alle kan kalle vårt. Det krever en masse arbeid, det krever organisering av mennesker med kompetanse og innsikt.

Les også: Familier hindrer jenter i å leve frie liv

Med dette formålet ønsker vi, ikke bare på økonomisk, men også på sivilsamfunnets støtte, og en felles dugnad. Vi har jobbet flere år som frivillige, og det har kostet mange av oss venner, familie og vår egen sikkerhet. Vi er her fortsatt her, og vi er nå blitt voksne og mange av oss har selv blitt foreldre. Med «Født Fri» ønsker vi nå å vise vei. Et hjem for alle som står opp for individets frihet i fellesskapet.

Venstres initiativ har gitt alle oss som står på barrikadene et nytt håp og nye krefter til kampen. Slik politisk og økonomisk støtte vil gi selvtillit til alle som jobber med solidaritet og likebehandling av også minoriteter og den moderne likestillingskampen i nyere norsk historie. Og ikke minst tror vi dette også vil skape mer tillit mellom folkegruppene.

Vi håper dette også vil støttes av de tre andre borgerlige partiene (H, Frp, KrF) som Venstre forhandler budsjett med. Vi håper ikke bare borgerlig side støtter dette, men at «Født Fri» og formålet med stiftelsen også har positiv gjenklang hos venstresiden og hos Ap.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder