Foto: Terje Bringedal

Leder

Tillit

En ny spørreundersøkelse viser at nordmenn har betydelig grad av tillit til norske institusjoner. Det er gode nyheter i en verden der institusjonene er under angrep mange steder.

Publisert:

Respons Analyse presenterte i går sitt ferskeste tillitsbarometer under Arendalsuka. Her har man målt hva slags tillit folk i Norge har til flere forskjellige institusjoner i samfunnet. Resultatene er oppløftende. 70 prosent av Norges befolkning uttrykker tillit til Stortinget, hele 60 prosent til Regjeringen. Det siste er verdt å merke seg, for det er langt større andel enn de som stemte på partiene som sitter i den. Frivillige organisasjoner og organisasjonene i arbeidslivet scorer også høyt på tillit. Lavest scorer sosiale medier.

les også

Listhaug: – Frps fortjeneste at vi ikke har svenske tilstander her

Tillit til hverandre og til samfunnet institusjoner er et grunnleggende trekk ved vårt samfunn. Det er en av de tingene som gjør at Norge er et godt land å leve i for de aller fleste. Dette kommer til uttrykk i en rekke internasjonale kåringer og målinger av hvilke land det er best å bo i. Norge er et land som i liten grad er preget av dype og uforsonlige konflikter mellom regioner eller folkegrupper. Vi har også en tradisjon for å stå sammen når det stormer, når kriser og tragedier rammer. Dette er ikke selvsagt i alle land, heller ikke i demokratiene vi føler oss beslektet med.

les også

Bekymret etter sjokkrapport: - Unge mener det ikke er viktig å bo i et demokrati

Tillit til institusjonene kommer ikke av seg selv. Den må fortjenes. Når tillitsbarometeret er så positivt så skyldes det at de som er satt til å forvalte våre samfunnsinstitusjoner gjør en solid og god jobb stort sett. Norske politikere og andre tillitsvalgte er jevnt over bevisste det ansvaret de har. De som ikke er det, som misbruker verv eller posisjoner til egen vinning, blir det som regel reagert mot. Det er et sunt trekk i samfunnet. Med posisjoner må det også følge ansvar. Hvis ikke vil tilliten til institusjonene bli lavere.

les også

AKKNÅ TORS 16. AUG: Et politisk annus horribilis

I europeisk og amerikansk politikk er det dessverre en trend at politikere angriper og undergraver institusjonene i de samfunnene de ønsker makt og innflytelse over. Donald Trumps systematiske verbale angrep på presse, justismyndigheter og andre som han finner det for godt å skjelle ut, har gjort at tilliten i det amerikanske samfunnet går nedover. Vi ser den samme tendensen i mange land i Europa. Dette er selvfølgelig også fristende for politikere i Norge som er på jakt etter raske populistiske gevinster. Vi håper likevel at vi slipper å oppleve at de som vi velger til å styre oss er de som går i front for å rive ned tilliten som har tjent Norge så godt i mange år.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder