FORSKJELLER: Terje Solbakken fra Nord-Trøndelag er alvorlig kreftsyk og er en av dem som har fått nei på søknad om unntaksmedisin. VGs gjennomgang tyder på at det kunne vært annerledes hvis han bodde mer sentralt til. Foto: Odin Jæger

Leder

Uakseptable forskjeller

Skjevhetene i helsevesenet må rettes opp.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

VG avslørte fredag store geografiske forskjeller i hvilken behandling som tilbys alvorlig kreftsyke pasienter. Gjennomgangen viser at bosted kan være avgjørende for hvorvidt man får tilgang på potensielt livreddende medisiner.

Funnene spenner nok en gang bena under prinsippet om lik rett til helsehjelp. I juni kom det frem i en stor undersøkelse at offentlige sykehus bruker mer ressurser på pasienter med høyere utdanning. Aller tydeligst var favoriseringen i behandlingen av kreft.

les også

Store forskjeller i tilgangen på ny medisin – Terje (66) fikk nei på søknad om unntak

Slike skjevheter er alvorlige. Helsevesenet finansieres i fellesskap over skatteseddelen og er en av våre viktigste felles eiendommer. Helsevesenet lider også av en kronisk tilstand av knappe ressurser. Det handler ikke først og fremst om finansiering, men om at forskningen og teknologien går så fort fremover at veldig mye mer kan helbredes.

Det betyr at hver krone som brukes på et tiltak i helsevesenet er en krone som ikke brukes til et annet, noen ganger livreddende, tiltak. En slik virkelighet stiller store krav til likebehandling og gjennomsiktighet.

les også

Ny prostatakreftbehandling gir håp: – Svært god effekt

Pluss content

Hverken utdanning eller bosted er relevante kriterier for finansieringen av helsevesenet. En situasjon der folk på Østlandet og høyt utdannede får mer og bedre helsehjelp er derfor i praksis en overføring fra mennesker med lav utdanning og fra resten av landet.

Fra et menneskelig perspektiv er det lett å forstå at daglig tilgang på beslutningstagere vil favorisere pasienter og personell på det sentrale Østlandet. På samme måte kan man forstå at nettverk, ressurser og kjennskap til systemet gjør det lettere å gi etter for press fra pasienter med lang utdanning.

les også

Røykdykkerne kjemper for livet – og erstatning: Brannheltenes kreftkamp

Pluss content

Det kan best motvirkes av klare og objektive kriterier som er like for alle pasienter og for hele landet. Det står om viljen til å fortsette betale for verdens beste helsevesen i fellesskap.

I bakgrunnen vokser det sakte, men sikkert frem et lappeteppe av private forsikringsordninger og tilbud for alle som ikke er fornøyd med det offentlige. Paradoksalt nok er det en trend som trolig vil forsterke, snarere enn å svekke dagens skjevheter.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder