REVIDERNG: – Kronikkforfatter Morten Kinander antyder at det er Riksrevisjonen som definerer behovet for grunnsikring. Det gjør vi ikke. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Debatt

Misvisende om Riksrevisjonen

Morten Kinander gir inntrykk av at Riksrevisjonen selv har definert hva grunnsikring av skjermingsverdige objekter er, og at Riksrevisjonens rapport kun vektlegger fysisk sikring av bygg. Dette er ikke riktig.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over to år gammel

PER-KRISTIAN FOSS, riksrevisor

I en kronikk i VG 22. august kritiserer Morten Kinander Riksrevisjonens rapport om objektsikring. Kinander skriver at Riksrevisjonen skal «passe på rammevilkårene for politikken», men ikke være en politisk aktør. Han fastslår samtidig at Riksrevisjonen er «befolket av politikere som ikke alltid synes å se akkurat denne avgjørende forskjellen».

Riksrevisjonen er ikke en politisk aktør. Gjennom forvaltningsrevisjoner gjennomfører vi systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger. Vi stiller ikke krav til forvaltningen, men undersøker om krav til og mål for forvaltningen etterleves. Dette fremgår av Lov om Riksrevisjonen av 2004. Rapporten om objektsikring ble laget på bakgrunn av Stortingets vedtak. 

les også

Morten Kinander: «Støre kan ikke ha lest både riksrevisjonens rapport og Gjørv-kommisjonens rapport»

Kinander viser til at han tidligere har kritisert Riksrevisjonen for at den måler forvaltningen med utgangspunkt i «ideelle visjoner og vyer» heller enn å spørre om hva man kan forvente å få ut av de midlene som er til rådighet. Det er som regel ikke «ideelle visjoner og yver» som ligger til grunn for Stortingets vedtak. De fleste av Stortingets vedtak kommer etter forslag fra regjeringen, og det gjøres kun unntaksvis større endringer i dem. Riksrevisjonens oppgave er ikke å ha en mening om hvor mye midler regjeringen bruker på ulike formål. Det er Stortingets ansvar.  

Kinander gir inntrykk av at Riksrevisjonen selv har definert hva grunnsikring av skjermingsverdige objekter er. Han hevder også at Riksrevisjonens rapport kun vektlegger fysisk sikring av bygg. Dette er ikke riktig. Riksrevisjonen forholder seg til Stortingets vedtak og forutsetninger. Det er sikkerhetsloven med tilhørende forskrift om objektsikkerhet som stiller krav om grunnsikring.  Grunnsikring skal bestå av barriere, verifikasjon, deteksjon og reaksjon. Dette fremgår av vår rapport. Rapporten omhandler også muligheter for redundante løsninger, det vil si at en funksjon blir erstattet av en tilsvarende funksjon ved bortfall. Det er samtidig viktig å presisere at barrierer, i motsetning til hva Kinander hevder, er mer enn gjerder, eksempelvis elektroniske. 

Kronikkforfatteren antyder at det er Riksrevisjonen som definerer behovet for grunnsikring. Det gjør vi ikke. Riksrevisjonen legger til grunn Justis- og beredskapsdepartementets og Forsvarsdepartementets egenvurdering av behovet for grunnsikring av Forsvarets og politiets skjermingsverdige objekter. 

Kinander mener Riksrevisjonen ikke tar hensyn til at vitale systemer skal opprettholde sine funksjoner i en truet situasjon. Dette er galt. Rapporten understreker nettopp at mangelfull grunnsikring av de skjermingsverdige objektene kan føre til at viktige og kritiske samfunnsfunksjoner i politiet og Forsvaret kan falle bort ved uønskede hendelser. Dette kan få alvorlige følger for den nasjonale krisehåndteringen og beredskapen. 

les også

Sikkerhetskultur og lederskap

Kinander viser til at Riksrevisjonen mener Heimevernet skal kunne sikre alle sikringsverdige bygg i Norge på samme tid. «At Heimevernet ikke er i stand til dette, er like åpenbart som at kommunehelsetjenestene ikke er i stand til å behandle hele Norges befolkning om den skulle bli syk samtidig», skriver han. Igjen må det understrekes at Riksrevisjonens rapport legger til grunn Forsvarets og Heimevernets egenvurdering av hvorvidt de er i stand til å sikre og beskytte objekter. Manglende avklaringer og analyser av politiets og Heimevernets kapasitet til å sikre og beskytte objekter er en utfordring. Av denne grunn anbefaler Riksrevisjonen at departementene avklarer og sørger for at politiet og Heimevernet har nødvendig kapasitet. 

«Skal Riksrevisjonen kritisere en offentlig etat, bør den også fortelle hva etaten burde ha gjort», påpeker Kinander. Riksrevisjonens forvaltningsrapporter inneholder alltid anbefalinger. Det gjelder også rapporten om objektsikring. Riksrevisjonen har god dialog med reviderte virksomheter. Vårt inntrykk er at de aller fleste av rapportene våre oppleves som nyttige.

Mer om

 1. Riksrevisjonen
 2. Beredskap
 3. Sikkerhetspolitikk
 4. Debatt
 5. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. «Støre kan ikke ha lest både riksrevisjonens rapport og Gjørv-kommisjonens rapport»

 2. Fortsatt misvisende fra Kinander

 3. SV og Ap: Stortinget fikk feilinformasjon om terrorsikring

 4. Ettergår Erna Solbergs forklaring om terrorsikring

 5. Foss svarer ikke på kritikken

Fra andre aviser

 1. Spørsmålene statsministeren må svare godt på for å unngå mistillit

  Fædrelandsvennen
 2. Spørsmålene statsministeren må svare godt på for å unngå mistillit

  Aftenposten
 3. Høyre ønsker endring i Riksrevisjonens rapporter

  Aftenposten
 4. Pensjonert oberstløytnant: Forstår departementet hva det selv skriver om terror og objektsikring?

  Aftenposten
 5. Stortingshøringen: Forsvarssjefen går imot Riksrevisjonen om objektsikring

  Fædrelandsvennen
 6. Forsvarssjefen ut mot Riksrevisjonen under høring i Stortinget

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no