VG 16. juni i år.
VG 16. juni i år.

Miraklenes tid er over

MENINGER

Om ikke Helsetilsynet skal ta tak i de til dels grove forholdene VGs avsløringer dokumenterte, hvem skulle da gjøre det?

debatt
Publisert:

Før helgen ble det kjent at Helsetilsynet har snudd og nå begjærer påtale i saken om «Mirakelpredikantene» som VG avslørte i juni. Tilsynet ville opprinnelig ikke foreta seg noe i saken, og vil nå ikke fortelle hvorfor de har snudd. «Vi har gjort en ny vurdering i saken» er den ordknappe beskjeden direktør Heidi Merete Rudi i Helsetilsynet gir til VG. Forbrukertilsynet har imidlertid allerede konkludert med at de mener predikantene Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen driver ulovlig markedsføring, og at de bryter lov om alternativ behandling.

Helsetilsynet får selv vurdere hvor tett de vil holde kortene. Vi tror det er bra at de gjennom begjæringen i det minste stadfester at dette er deres ansvar. For om ikke Helsetilsynet skal ta tak i de til dels grove forholdene VGs avsløringer dokumenterte, hvem skulle da gjøre det? Når mennesker uten noen form for medisinsk kompetanse driver en virksomhet hvor det bokstavelig talt forkynnes at alvorlige, livstruende og smertefulle sykdommer som kreft skyldes demoniske krefter som kan fordrives ved bønn, da er det helsemyndighetenes klare plikt å gripe inn.

Noen, ikke minst predikantene selv, viser til trosfriheten og tradisjonen med å gå i forbønn for medmennesker som lider. Forarbeidene til loven om alternativ behandling, som erstattet den gamle «kvakksalverloven» i 2003, slo fast at forbønn for syke ikke er å regne som alternativ behandling. Men de samme forarbeidene fastslår også at det er ikke nok at behandlingen inneholder «elementer av livssyn, verdensbilde eller religiøs tro» for å kunne unngå å bli ansett som alternativ «behandling». Preses i den norske kirke, Helga Haugland Bygfuglien skriver i en kronikk i VG at bønn ikke er et magisk rituale, hvor pålegger Gud å utføre bestemte handlinger. Og at praksisen med å blande makt, økonomi og teologi bærer galt av sted i alle ledd.

Dette er det helsemyndighetenes jobb å ordne opp i. Og vi håper torsdagens begjæring er et signal om at det vil man nå begynne å gjøre.

Her kan du lese mer om