TIL ERNA: – Vi må velge den veien som gir gjennomslag for mest KrF-politikk, og som på sikt gir størst mulighet til vekst for partiet. Jeg mener den veien peker mot regjeringen Solberg, skriver KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Tore Kristiansen

Debatt

Hareides nestleder: – KrF bør gå til Solberg

Kristelig Folkeparti vil få mer politisk gjennomslag i Solbergs flertallsregjering enn i en Støre-regjering avhengig av SV. Derfor er mitt råd klart: Vi bør sondere med dagens regjering med sikte på å bli en del av den.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

KJELL INGOLF ROPSTAD, nestleder i KrF

KrF står ved et veiskille. Mitt råd er klart: KrF bør sondere med sikte på å gå inn i regjeringen Solberg. Jeg vil den neste måneden reise rundt i KrFs lokal- og fylkeslag for å fortelle hvorfor dette vil være det beste fundamentet for å bygge et sterkt kristendemokratisk parti tuftet på kristne verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.

KrF-nestlederen bønnfaller partiet om å velge Erna: «Vi har ikke råd til å velge feil»

KrF var offensive og gikk til valg på å felle Ap-regjeringen ledet av Jens Stoltenberg i 2013. Det er bare fem år siden. Vi gjorde det fordi den regjeringen førte en politikk som på en rekke felt angrep viktige KrF-saker. Vi gikk derfor til valg på Erna Solberg som ny statsminister, sammen med de andre ikke-sosialistiske partiene.

Bakgrunn: KrFs skjebnevalg

Fem år senere, er Venstre en del av regjeringen. KrF ble stående igjen alene på utsiden. Vi hadde gått til valg på Erna Solberg som statsminister. Få dager før valget var usikkerheten om KrF ville kaste Solberg så stor at vi gikk ut og presiserte at dette ikke kom til å skje. Vi sa vi ikke ville gjøre Støre til statsminister, uten å frede Solberg i hele perioden, men samtidig ville vi ha en regjering uten Frp. Budskapet ble for utydelig, og velgerne viste det. Resultatet ble tidenes dårligste valg. Som nestleder bærer jeg en betydelig del av ansvaret for dette. Nå er vi kommet til et nytt veiskille. Vi har ikke råd til å velge feil. Vi må velge den veien som gir gjennomslag for mest KrF-politikk, og som på sikt gir størst mulighet til vekst for partiet. Jeg mener den veien peker mot regjeringen Solberg.

Siden januar i år har KrF sittet med vippemakt i stortinget. Det er en situasjon som ofte blir omtalt som en drømmeposisjon. Men det har vist seg å være en krevende posisjon for partiet.

Vippeposisjonen har gitt oss gjennomslag i mange viktige saker. Vi har sørget for fleksibel kontantstøtte, økt satsing på barnehagene, lærernorm, forbedret pleiepengeordning for familier med alvorlig syke barn, økt bistandsbudsjett og opptrappingsplan for rus og psykiatri og mye, mye mer. Alt dette er resultater som gleder alle KrF-hjerter. Men vi har ikke klart å få fokuset på de sakene, i stedet har andre fått definere oss.

les også

KrF-ere med Hareide-støtte i Trøndelag

Samtidig har et flertall i Stortinget gått inn for en rusreform som kan ende med avkriminalisering eller i verste fall legalisering av narkotika, og åpnet for eggdonasjon – som for første gang åpner for at den som føder barnet ikke nødvendigvis er barnets biologiske mor. Dette er siste skansen mot å tillate surrogati. Slike saker kan vi potensielt vinne i regjeringsforhandlinger, men da trenger vi en flertallsregjering slik bare Solbergregjeringen kan bli.

Bakgrunn: Hareide vil felle Erna

Nå skal partiet bestemme seg. Vi har tradisjon for å ta diskusjonen i åpent lende, og gjør det også nå. Vår partileder Knut Arild Hareide har flagget sitt syn. Jeg gjør det samme.

KrF er et ikke-sosialistisk parti. Vi vil bygge samfunnet på kristne verdier. Vi ønsker et velferdssamfunn og ikke en velferdsstat. Vi setter grenser for politikk, bygger samfunnet nedenfra gjennom lokalsamfunn, bedrifter og frivillige organisasjoner og vil gi familier og enkeltindividet mest mulig frihet. Menneskeverdet, menneskets ukrenkelige verdi er helt sentralt i vår politikk. Mennesker må settes foran systemer, og samfunnet må ha plass og frihet til tro. I dette grunnleggende tankegodset har vi mest til felles med partiene som i dag sitter i regjering.

Familien er samfunnets grunnleggende enhet. Vi vil at familiene skal få bestemme mer selv – og at staten skal bestemme mindre. Arbeiderpartiet har hatt en tendens til å la arbeidslivets krav og likestillingshensyn overkjøre det som er best for familiene. «Vi kan ikke belønne de vi mener har valgt feil» sa Stoltenberg om kontantstøtten. Den holdningen sitter fortsatt i veggene på Youngstorget. Men, jeg har sterk tro på at vi kan få til et stort løft for barnefamilienes tid, valgfrihet og økonomiske trygghet i forhandlinger med dagens regjering.

Disse 190 skal avgjøre KrFs skjebnevalg

Jeg mener Erna Solberg leder en regjering som ved hjelp av KrFs gjennomslag trekker Norge i riktig retning, og ikke minst: Jeg tror KrFs uttelling vil være vesentlig større i en regjering som hun leder. Hun har også vist at hun kan stå opp for viktige verdisaker for KrF. Jeg husker veldig godt hvordan hun forsvarte legers samvittighetsfrihet, mens Arbeiderpartiet helt usaklig gjorde det om til en abortkamp.

les også

Full splittelse i KrFs ungdomsparti: Begge nestlederne vil felle Erna Solberg

Erna Solberg har allerede i fem år bidratt til å finne gode løsninger på tvers mellom de fire ikke-sosialistiske partiene. Hun vil være lydhør for KrFs saker og interesser, også om vi går inn i regjeringen. Og om vi går inn, så gjør vi det vitende om at mange av KrFs medlemmer og velgere over tid har ment at de vil ha Solberg som statsminister.

LES OGSÅ: Over 200 KrF-ere i VG-undersøkelse: Vil frede Erna uansett

Går KrF inn i Solberg-regjeringen, får Norge igjen en flertallsregjering. Det betyr at de gjennomslagene KrF får i en slik regjering, vil bli vedtatt i Stortinget. Alternativet er en mindretallsregjering ledet av Støre. De seirene vi eventuelt får i forhandlinger med Ap og Sp vil vi risikere at flertallet på Stortinget overkjører. Vi blir avhengig av SV. Dette alternativet er derfor prisgitt SV i veldig mange saker, og spesielt i statsbudsjettet. 

Nå ligger spørsmålet om retning hos landsmøtet. Lederen har gitt sitt råd. Jeg gir mitt: Neste stopp må være å innlede drøftinger med dagens regjeringspartier. Det er i en bred sentrum-høyre regjering vi kan få gjennomslag for mest KrF-politikk. Det tror jeg på – og det vil jeg kjempe for!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder