SVARER PÅ KRITIKKEN: Hodejeger Trine Larsen.
SVARER PÅ KRITIKKEN: Hodejeger Trine Larsen.

– Påstanden om at det ikke finnes kvalifiserte kvinner som både vil og kan, er tull

MENINGER

At det er få kvinner på toppen i næringslivet skyldes etter min menig at det ikke blir tenkt åpent og bredt nok i rekrutteringsprosessene, og at bransjen vår ikke har våget å utfordre nok. Påstanden om at det ikke finnes kvalifiserte kvinner som både vil og kan, er tull.

debatt
Publisert:

TRINE LARSEN, Hodejeger og Managing Partner i Hammer og Hanborg.

I VG tirsdag 6. november blir jeg beskyldt av Ingjerd Birkelund fra Manpower for å sende likestillingsdebatten i feil retning. Det gjør jeg ifølge henne fordi jeg i en artikkel i E24 reagerer negativt på at noen personer mener at kvinnene er problemet.

Birkelund kritiserer meg fordi jeg mener en løsning med egne coacher for kvinner ikke handler om likestilling. For min del kan du gjerne ha coacher for både kvinner og menn, men så lenge du peker ut kvinner som en gruppe som trenger ekstra oppfølging, gjør du også kvinnene til problemet.

Ifølge Birkelund er faktum i saken at menn «hindrer kvinner i å nå toppen». Jeg tviler ikke på at det fortsatt finnes noen gamle gubber som innbiller seg at menn er bedre egnet som ledere enn kvinner. Men disse er en minoritet. Problemet er derimot at det finnes mange moderne og flinke menn, og kvinner, som ønsker likestilling, men som av ulike, ofte ubevisste, grunner likevel ender med velge menn. Det er her vi i rekrutteringsbransjen må trå til.

At det er få kvinner på toppen i næringslivet skyldes etter min menig at det ikke blir tenkt åpent og bredt nok i rekrutteringsprosessene, og at bransjen vår ikke har våget å utfordre nok.

For påstanden om at det ikke finnes kvalifiserte kvinner som både vil og kan, er tull. I det daglige utfordrer jeg derfor våre oppdragsgivere til å tenke bredere når vi definerer hva slags kandidat de leter etter, og spiller inn kandidater som ikke alltid er den mest opplagte. Det gjelder fagbakgrunn, bransjeerfaring, alder, kulturell bakgrunn og selvsagt kjønn.

Birkeland syns vi har snakket nok, og vil heller flytte samtalen over til hvordan vi løser utfordringene med konkrete tiltak. Der er jeg 100 prosent enig med henne. Dette er nøyaktig det samme som jeg sa i da rekrutteringsbransjen hadde med likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen for to uker siden. Vi må gå fra erkjennelse til handling. Men, siden Birkeland selv ikke byr på noen konkrete tiltak utover at «ledelse og styre må stilles til ansvar» tillater jeg meg å ta debatten et steg videre.

For det første mener jeg at må vi slutte å vektlegge historiske meritter og prestasjon like høyt som vi har gjort før. Fremtidens arbeidsliv endrer seg raskt som følge av digitaliseringen. Det gjør at vi må endre hvilke lederegenskaper vi ser etter når vi gjør topplederrekruttering.

For det andre er det et paradoks at jo høyre opp i stillingsnivå vi kommer, jo enklere er ofte rekrutteringsprosessen. Det er i mange tilfeller en bredere og mer profesjonell prosess når man rekrutter en trainee enn en toppleder. Vi må snu dette.

Hvordan vi presenterer en rolle og utfordringene som ligger i den er også viktig. Her er det nødvendig å skape større innsikt hos oppdragsgiverne om hva som motiverer en person til å søke en jobb, og at det også finnes forskjeller mellom kjønn og personer med ulike bakgrunner. Denne bevisstheten er viktig for å skape mangfold i utvalgsprosessen.

For det fjerde må vi slutte å bare rekruttere innenfor kjente gamle nettverk. Måten vi har rekruttert på de siste tiårene trenger fornyelse. Vi må tenke kreativt og ta i bruk ny teknologi og sosiale medier for å finne helt nye navn.

Sist, men ikke minst, bør vi alltid tenke mangfold og kjønn når vi leverer vår innstilling til hvem som er toppkandidatene, uavhengig av om vi ble forespurt det eller ikke. Vi må søke bredere og legge større vekt på verdibasert rekruttering, ikke bare søke på erfaring.

Og, for at dette faktisk skal bli til handling, gjentar jeg oppfordringen jeg kom med på møtet med likestillingsministeren og næringsministeren: rekrutteringsbransjen bør etablere et forum der vi kan bli enige om noen konkrete prinsipper for hvordan vi kan jobbe mer systematisk med å øke mangfoldet i norsk toppledelse.

Her kan du lese mer om