HELLIG BY: Gamlebyen med Klagemuren, Klippemoskeen og Gravkirken er hellig for jøder, kristne og muslimer. Byen står i stridens kjerne mellom palestinere og israelere. Foto: Lien, Kyrre

Leder

Et alvorlig feilgrep

President Donald Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad er et stort og alvorlig feilgrep.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det vil effektivt ødelegge for USAs mulighet til å spille en meglerrolle i konflikten mellom israelere og palestinere. Utspillet høyner konfliktnivået og kan utløse en ny palestinsk oppstand. Det eneste Trump oppnår er å glede en hard kjerne av tilhengere.

Trump kan anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad i dag: Derfor er saken betent

I flere tiår har det vært gjort en rekke forsøk på å komme frem til en fredsavtale mellom israelere og palestinere. Osloavtalen identifiserte de tre vanskeligste tema i forhandlingene: Hvor skal grensene gå, hva skal skje med palestinske flyktninger og hva blir Jerusalems status. Det siste punktet er så krevende at partene ikke er kommet i gang med seriøse forhandlinger. Palestinerne har alltid satt som et ufravikelig krav at en fremtidig palestinsk stat skal ha Øst-Jerusalem som hovedstad.

Midtøsten: En guide til kaoset

Jerusalem er en hellig by for jøder, kristne og muslimer. De hellige stedene for tre monoteistiske religioner ligger i kort gangavstand i Jerusalems gamleby, Klagemuren, Gravkirken og Klippemoskeen. I Jerusalems samles tro, håp og politiske ambisjoner krysses. Det blir ikke fred mellom israelere og palestinere før det blir fred i Jerusalem. I dag er byen et politisk minefelt. Trår en feil kan man utløse eksplosjoner som får vidtrekkende konsekvenser.

I FNs opprinnelige delingsplanen fra 1947 ble Jerusalem skilt ut som et corpus separatum, et atskilt område, som skulle ligge under internasjonal kontroll. Årsaken var nettopp at Jerusalem var en hellig by for jøder, kristne og muslimer. Da arabiske land umiddelbart gikk til krig mot den nye staten i 1948 tok Israel kontroll over den vestlige del av byen og erklærte at dette var landets hovedstad. Jerusalem var delt inntil seksdagerskrigen i 1967, da Israel blant annet også tok over kontroll over Øst-Jerusalem.

Obama: – Israels bosetningspolitikk er farlig

Nær 160 land har diplomatiske forbindelser med Israel, uten at de har anerkjent Jerusalem som hovedstad. Israels anneksjon av Øst-Jerusalem er heller ikke blitt internasjonalt anerkjent. Årsaken er at Jerusalem vil stå sentralt i ethvert forsøk på å skape fred mellom israelere og palestinere. Før det finnes en forhandlet løsning, bør ingen nasjon handle alene. Aller minst USA som lenge har hatt et mål om å legge til rette for en fredsavtale. Vi støtter Israels rett til å leve innenfor trygge grenser. Trumps internasjonale alenegang er ingen vennetjeneste for Israel.

HØR OGSÅ SKARTVEITS PODKAST MED MONA JUUL: https://www.acast.com/skartveit/monajuulomoslo-avtalen-omdetlekkedenotatetombanki-moon-ombrexit-ogomdahunmistetsosterensin

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder