FORSØPLING: Plast har en nedbrytingstid på 450 år. Ifølge miljøminister Vidar Helgesen (H) er plast det raskest voksende forurensningsproblemet i vår tid.
FORSØPLING: Plast har en nedbrytingstid på 450 år. Ifølge miljøminister Vidar Helgesen (H) er plast det raskest voksende forurensningsproblemet i vår tid. Foto: Linn Cathrin Olsen VG

Ja til miljøposer

MENINGER

Et generelt forbud mot plast er hverken mulig eller ønskelig. Å redusere bruken av engangsposer, og erstatte den daglige handleposen med nedbrytbare alternativer er imidlertid nødvendig.

leder
Publisert:

"I tillegg til å synliggjøre et høyst reelt miljøproblem, var TV-bildene av død hval med magen full av søppel dårlig PR for fiskeri- og sjømatnasjonen Norge.

Nye krav fra EU om reduksjon i forbruket av plastposer gjør at norske myndigheter blir nødt til å ta en ny runde om den kontroversielle plastposeavgiften som Stortinget stemte ned ved forrige korsvei.

Hvalen som nylig drev i land på Sotra ble en internasjonal vekker. I tillegg til å synliggjøre et høyst reelt miljøproblem, var TV-bildene av død hval med magen full av søppel dårlig PR for fiskeri- og sjømatnasjonen Norge. Foruten 30 plastposer i den sjeldne gåsenebbhvalens buk fant forskerne store mengder mikroplast, plastbiter, brødposer og sjokoladepapir. Tarmsystemet var helt tømt for næring.

I flere politiske leire jobbes det nå med varianter av plastposeforbud som vil bli fremmet på partienes landsmøter til våren. Høyres Nikolai Astrup og daværende miljøvernminister Erik Solheim (SV) foreslo dette for snart ti år siden. Miljøminister Vidar Helgesen (H) sa i Stortinget onsdag at forslag til tiltak mot plastforsøplingen vil komme i en ny avfallsmelding i juni. Ifølge statsråden er plast verdens raskest voksende miljøproblem.

Årlig brukes 12 millioner fat olje til fremstilling av plastposer. Det er et tankekors at vi har en viss egeninteresse av denne produksjonen. I snitt bruker hver innbygger i Norge i underkant av 200 plastposer i året, noe som gir et samlet forbruk opp mot en milliard poser. Altfor mange havner i naturens kretsløp, der plasten går i oppløsning, men brytes ikke ned. Nedbrytingstiden for plast er 450 år.

I Nordsjøen inneholder magene hos 94 prosent av fuglene plast, ifølge EUs miljøkommisjonær. WWF anslår at 100 000 hvaler, seler og skilpadder dør hvert år på grunn av plastposer.

En undersøkelse fra 2014 identifiserer plastposer som årsak til forstoppelse i vannanlegg i Afrika, noe som øker utklekkingen av malariamygg. World Economic Forum har i en rapport beregnet at det flyter 150 millioner tonn søppel i verdenshavene. Hvert år tilføres havet nye åtte tonn plast.

Frankrike lovfestet utfasing av plastposer i fjor og innfører totalforbud i juli i år. I Italia har kun nedbrytbare poser av bioplast vært tillatt siden 2011. Delstaten California samt 200 fylker og byer i USA har også gjort som indiske, australske og afrikanske myndigheter og erstattet plastposer med miljøposer.

I Norge har et forsvar for plastposen vært at den gjenbrukes som søppelpose. Etter at mange kommuner har innført avfallssortering i egne poser, er det argumentet svekket.

Vi mener det er et godt prinsipp at den som forurenser mest også betaler mest. Noen synes å mene at en plastpose bør koste ti kroner, og at dette vil disiplinere folk flest, slik erfaringen er i mange andre land.

En høy plastposeavgift vil sikkert redusere forbruket, men vi mener det er unødvendig når det faktisk finnes biologisk nedbrytbare handleposer som butikkene kan tilby sine kunder.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Her kan du lese mer om