Leder

Den roterende landmakten

HELIKOPTERSTRID: Det er kamp om sjebnen til forsvarets Bell-helikoptre. Foto: ESPEN SJØLINGSTAD HOEN

Deler av regjeringens forslag til en ny norsk landmakt kan falle under budsjettbehandlingen i Stortinget denne høsten.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over to år gammel

Det er spesielt skjebnen til et knippe helikoptre det er strid om. Regjeringen ønsker å fase ut seks Bell-helikoptre som går mot slutten av levetiden, og krever en kostbar oppgradering for å kunne brukes i årene fremover. Det er også foreslått å flytte helikoptrene som i dag brukes av Hæren i Troms sørover til Rygge. Der skal de først og fremst brukes av spesialstyrkene. Det ser ut til at det er flertall mot denne flyttingen på Stortinget, og dersom den blir nedstemt må det finnes budsjettmidler til å opprettholde to helikopteravdelinger. Enten ved at det blir omprioritert på forsvarsbudsjettet, eller ved at det legges enda mere penger inn på den budsjettposten. I så fall må de tas fra noe annet.

At spesialstyrkene trenger mer helikopterkapasitet er åpenbart. Kvaliteten på norske spesialstyrker er høy, men at de ikke har egne helikoptre er en svakhet. Moderne spesialstyrker er avhengige av helikopterstøtte i et bredt spekter av operasjoner. Det er på høy tid at Norge får dette på plass. Det naturlige hadde vært om Norge kjøpte inn egne helikoptre til spesialstyrkene, for eksempel de amerikanske Black Hawk, som brukes av flere av våre allierte og kan utstyres for nærmest alle typer spesialoperasjoner. Det er gjort en grundig studie av dette behovet, men denne investeringen har ikke nådd opp i budsjettkampen. Den bør være høyt oppe på listen over det som kan bli virkelighet dersom forsvarsbudsjettene skal økes ytterligere.

Når egen helikoptre ikke er mulig, så er det en god idé å samle de vi har på den måten regjeringen foreslår. Ikke fordi det er noe mål å frata Hæren den lille helikopterkapasiteten de har i dag, men fordi man må prioritere. Norges begrensede antall helikoptre vil gjøre best nytte for seg som en ressurs dedikert til spesialstyrkene, ikke som to små avdelinger på hver sin kant av landet. De som ønsker å bevare helikoptrene i Troms, må være klar over at de da samtidig svekker spesialstyrkene, slik budsjettsituasjonen er nå. Det må være kampkraften og forsvarsevnen som er det avgjørende når man beslutter hvordan bevilgningene til Forsvaret skal fordeles. Og da må man evne å gjøre noen vanskelige prioriteringer, også når det gjelder å avvikle kapasiteter som eksisterer i dag.

Mer om

  1. Solberg-regjeringen
  2. Forsvaret

Flere artikler

  1. Pluss content

    Den roterende landmakten

  2. Forsvarsstrid

  3. Nekter å oppfylle forsvarsforliket

  4. Vil tvinge regjeringen til å godta helikoptre i nord

  5. Høyre: ­– Ap svekker terrorberedskapen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder