SINTE: – At en utdanningsinstitusjon lar en person som jobber med denne formen for «terapi», som ikke er forskningsbasert, komme for å holde seminar er ikke annet enn hårreisende, skriver Gunnhild Hodnekvam og Linn-Elise Holtar. Foto: Privat / Collage

Debatt

Skal «hjelpe» folk ut av homofili: – Hårreisende!

Hvordan skal homofile studenter ved NLA forholde seg til at utdanningsinstitusjonen – hvor de skal føle seg inkludert og verdsatt, tillater foredrag om omvendingsterapi?

GUNNHILD HODNEKVAM, student i spesialpedagogikk ved NLA Høgskolen
LINN-ELISE HOLTAR, student i spesialpedagogikk ved NLA Høgskolen

Da vi kom på skolen på mandag ble vi møtt med et syn som vi håpet vi skulle få slippe å se i 2019. På skolen hang det plakater med reklame for et arrangement kalt «Kveldsseminar om seksualitet, kjønn og identitet».

På seminaret skal blant annet Mike Davidson fra Core Issue Trust snakke om «Endring eller sølibat – det er spørsmålet. Korleis hjelper vi dei som ønsker å forlata homoseksuell praksis og kjensler?»

Core Issue Trust er en britisk organisasjon som blant tilbyr omvendingsterapi, og Davidson påstår selv å ha fortid som homofil.

Vi ble forferdet over det NLA Høgskolen reklamerer for, - og at høyskolen lar slike arrangementer foregå i sine lokaler. Vi er klar over at NLA er en kristen skole, men det får da være måte på hvilke holdninger det gies rom for i skolens lokaler.

Etter universitets,- og høyskoleloven skal utdanningsinstitusjoner innenfor sitt ansvarsområde forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering.

les også

Eks-homofil skal «hjelpe» folk vekk fra homofil praksis i Bergen

Det å snakke om omvendingsterapi som et legitimt alternativ for kristne homofile som ønsker seg bort fra egen legning er trakassering i våre øyne.

Forskning viser igjen og igjen at omvendingsterapi ikke fungerer.

Denne formen for terapi fungerer ikke. Den kan medføre angst, depresjon og i verste fall selvmord.

Forskningen som fantes på feltet som APA gjennomgikk i 2009, sier at terapien kan minske tiltrekningen til samme kjønn i de avskjermede miljøene terapien foregår i, men at tiltrekningen til samme kjønn gjenoppstår med en gang pasientene forlater institusjonen som de mottar denne behandlingen ved. 

At en utdanningsinstitusjon lar en person som jobber med denne formen for «terapi», som ikke er forskningsbasert, komme for å holde seminar er ikke annet enn hårreisende.

Hvordan skal homofile studenter ved NLA forholde seg til at utdanningsinstitusjonen- hvor de skal føle seg inkludert og verdsatt, tillater et slikt foredrag om omvendingsterapi?

I våre forelesninger i spesialpedagogikk gjentas det så og si i hver forelesning at alle barn og unge er ulike og unike individer. Vi lærer at vi skal vi ha rom disse ulikhetene når vi kommer ut i arbeidslivet.  Så tidlig som fra første semester, lærte vi at inkludering er et grunnleggende prinsipp i all pedagogisk virksomhet. Når vi skriver oppgaver må alt dokumenteres med forskning.

Er det ikke rimelig å forvente at den samme standarden skal gjelde for personer som skal holde foredrag på skolens lokaler om en form for terapi som er rettet mot minoritetsgrupper?

les også

Duterte: Jeg var homofil før jeg kurerte meg selv

Som studenter ved NLA krever vi svar fra ledelsen på hvorfor et slikt arrangement får finne sted i skolens lokaler, hvor skolen tilsynelatende også reklamerer for dette arrangementet i skoletid. Hvem er det som har godkjent at denne temakvelden skal finne sted på skolen vår? Hva ligger til  grunn for denne beslutningen? 

Uttalelsene som ledelsen har kommet med til TV 2 og BT ser vi på som ren ansvarsfraskrivelse. 

Vi vil helst slippe å gå på en skole som fronter holdninger som gir oss en ekkel følelse av å være tilbake på femtitallet, slik at vi kan fortsette og konsentrere oss om studiene våre. 

Rektor Erik Waaler ved NLA svarer:

Representerer ikke NLA Høgskolen

Det ble avholdt et seminar på NLA i går i regi av Til Helhet og Frimodig Kirke Bjørgvin. Tema på seminaret er kontroversielt, og NLA er uenig i profilen dette seminaret hadde med fokus på reorientering av homofile. Vi har derfor stor forståelse for at det har kommet reaksjoner fra studenter på arrangementet. Som kristen høgskole er vi opptatt av å møte alle våre studenter, uavhengig av kjønn, legning, religion og hudfarge, med respekt og forståelse. Hos oss skal alle studenter få være seg selv. Verdier som åpenhet, likeverd og respekt er svært viktige for oss.

Høgskolen har praksis for å leie ut lokaler til flere ulike eksterne arrangement og organisasjoner, og stiller da bare lokalene til rådighet. NLA har med andre ord ikke ansvar for selve arrangementet eller innholdet i dette. Denne saken har vist oss at det kan være behov for å vurdere fremtidig utleiepraksis.

Det er viktig at universitet og høgskoler gir rom for meningsbryting. Det betyr at alle skal kunne ytre seg, men de må tåle å bli motsagt. Ved å ikke tillate dette, vil vi få en innskrenkning av ytringsrommet og -friheten. Derfor tillot vi at arrangementet ble gjennomført.

Det er ikke bra at våre studenter blir opprørt over arrangementet som ble holdt i våre lokaler. Vi setter pris på å ha studenter med ulike ståsted engasjerer seg både i konkrete saker og i den langsiktige utviklingen av høgskolen, og vil oppfordre dem til å fortsette med det. Hos oss er alle studenter velkomne og frie til å være den de er.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder