INTEGRERINGSSTØTTE: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil omprioritere deler av kontantstøtten til gratis barnehage. Foto: Gisle Oddstad

Leder

Kontantstøtten: Tenk nytt

Årlig bruker staten ca. en kvart milliard kroner på kontantstøtte til familier i Oslo. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ønsker å omplassere deler av disse pengene i gratis barnehage og andre målrettede integreringstiltak for innvandrerfamilier. Det bør han få lov til.

Allerede i vår tenkte Raymond Johansen høyt om å fjerne kontantstøtten i utvalgte bydeler og vri midlene over til barnehageplasser. «Det er i bydelene med flest på kontantstøtte at færrest går i barnehage», uttalte han til NTB.

I innvandrertette områder som Alna, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo, Grünerløkka og Stovner på Oslo øst utbetales det årlig mellom 20 og nesten 30 millioner kr. i kontantstøtte i hver bydel. I bydel Ullern på vestsiden er summen 7,7 millioner. Johansen ønsket å få regjeringen med på et prøveprosjekt der denne støtten for å være hjemme med små barn heller ble brukt til gratis barnehage for de minste samt språkopplæring og arbeidstrening for foreldrene.

Nå har han tenkt videre på hvordan dette kan utformes, og på Politisk kvarter på NRK fredag morgen inviterte han regjeringspartiene med på en ordning han har kalt integreringsstøtte. Den skal få flere innvandrere i hovedstaden ut av passive ytelser og over i inntektsgivende arbeid.

les også

Ap-Raymond anklager Erna Solberg for «å kaste kontantstøtte ut av landet»

Vi mener Raymond Johansen med dette lanserer et konstruktiv forslag som kan være med å bedre integreringen av innvandrere i det norske samfunnet. I tillegg kan vi bli kvitt den ulykksalige kontantstøtten som aktivt saboterer mange innvandrerbarns mulighet til å gå i norsk barnehage og lære seg norsk språk.

les også

Ap vil fjerne kontantstøtten i utvalgte bydeler i Oslo

Å beherske norsk så tidlig som mulig er helt avgjørende for barn som før eller siden skal inn i norsk skole og samfunnsliv. Språket er nøkkelen til alt. Altfor mange barn av innvandrerforeldre snakker ikke norsk når de begynner på skolen, selv om de er født og oppvokst i Norges hovedstad. Å late som at kontantstøtten ikke har noe med dette å gjøre, er strutsepolitikk. Kontantstøtten holder hjemme de barna som ville hatt størst utbytte av å være i barnehage for språkets og sosialiseringens del.

les også

La hver familie få være fri!

Regjeringen har så langt rituelt avvist Raymond Johansens invitt til integreringsdugnad, og henviser til sitt eget integreringsløft som ble presentert fredag. I den forbindelse uttalte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) at «norsk språk er nøkkelen til å delta i små og store fellesskap i samfunnet og til å få innpass i arbeidslivet. Man må lære seg språket for å skaffe seg jobb, venner og nettverk der man bor».

Vi er helt enig. Og da burde regjeringen gjøre noe med ett av de mest integreringshemmede tiltakene som staten selv har innført.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder