SLÅR TILBAKE: Umar Ashraf og Hasti Hamidi illustrerer nettopp et poeng i kronikken min. I stedet for å snakke om problemet og hva vi gjør, ender det med en begrepsdiskusjon, svarer Heidi Vibeke Pedersen. Foto: PRIVAT

Debatt

Svarer kritikerne: – Jeg ønsker et mangfold på Holmlia

Jeg er ferdig med begrepsdebatten. Jeg vil heller jobbe videre med å støtte lokalpolitikere og andre som jobber for at bydelen vår skal bli et godt sted for alle.

HEIDI VIBEKE PEDERSEN, statsviter og styremedlem i Holmlia Ap

Forrige søndag skrev jeg en kronikk om utfordringene med gjengproblematikk i bydelen min, og at vi måtte høre mer på alle forslagene til Jan Bøhler og andre gode hoder. Jeg hadde også et par forslag selv, blant annet om natteravnkoordinator.

I et svar til kronikken skriver Umar Ashraf og Hasti Hamidi fra SV i dag at de er enige i at dette er viktig. Deretter brukes hele resten av kronikken deres til å forsøke å vise at jeg er rasist fordi jeg brukte ordet «norsk-norsk». Og til feilaktig å påstå at jeg ikke foreslår noe, samtidig som jeg ikke ser noen forslag fra dem.

Slik illustrerer de nettopp et poeng i kronikken min. I stedet for å snakke om problemet og hva vi gjør, ender det med en begrepsdiskusjon. Jeg har tatt sterkt til orde for at vi trenger en åpen samtale, og gjerne tverrpolitisk. Så viktig er dette. Jeg har også vært krystallklar på å holde innvandringsdebatten utenfor. At dette handler om hva vi gjør for at bydelen skal være bra for alle oss som bor og vokser opp her. I sin kronikk påstår Ashraf og Hamidi det motsatte.

Så til «norsk-norsk». Vi har jo norske personer både med og uten minoritetsbakgrunn, og med «norsk-norske» mente jeg altså de uten. Jeg ville ha fram at alle er norske.

Det er riktig at jeg ikke gjentar Bøhlers fem punkter i VG-kronikken. Innlegget mitt ble først publisert på Facebook, hvor jeg lenket til Bølers innlegg. Dette kan leses av alle.

Grunnen til at jeg filmet situasjonen på T-banen var at jeg oppfattet at situasjonen var truende og kunne utvikle seg. Da spør man ikke om samtykke. Ingen ble identifisert.

Når jeg tar opp parallellsamfunn er det fordi jeg ønsker mangfold i bydelen. Jeg ser tendenser til en mer delt bydel, i form av at det i noen områder er få fra majoritetsbefolkningen, og omvendt andre steder. Dette er jeg opptatt av å motvirke, for eksempel av hensyn til integreringen. Når også det at jeg ønsker mangfold forstås som at jeg ikke ønsker mangfold, da er det ikke så mye mer jeg kan si.

Jeg er med dette ferdig med denne begrepsdebatten. Jeg vil heller jobbe videre med å støtte lokalpolitikere og andre som jobber for at bydelen vår skal bli et godt sted for alle, hvor ingen skal måtte bli rekruttert inn i kriminelle gjenger. Slik er det ikke nå, og det er ungdom med minoritetsbakgrunn dette går ut over. Det er så viktig at vi klarer å gjøre noe med.

Ashraf og Hamidi påpeker at jeg ikke er talerør for Holmlia. Det er helt korrekt. Det er jeg ikke, og jeg har da heller aldri inntatt noen slik rolle. Jeg skriver om mine erfaringer og hva jeg mener vi bør gjøre. Det må være greit.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder